International erhvervsjura

International erhvervsjura

Beskrivelse

Ekstramaterialer

Fakta

Det er i dag almindeligt for erhvervsdrivende at indgå aftale over landegrænserne. Det er let at markedsføre, forhandle og indgå
aftaler i andre lande, også uden at mødes ansigt til ansigt. Det er også blevet billigere og lettere at transportere og levere varer.

International erhvervsjura er i 3. udgave revideret og opdateret i henhold til gældende regler og love.

Bogen gennemgår:
• internationale retskilder
• international konfliktløsning
• international privat- og procesret
• juridiske aspekter af forskellige forretningsmodeller
• indgåelse af internationale løsørekøbekontrakter
• internationale løsørekøb
• salgs- og leveringsbetingelser
• transportret
• udbudsret
• konkurrenceret
• ansættelsesret

Bogen er rettet mod studerende på bachelorniveau, især bacheloruddannelsen i international handel og markedsføring, men er også
velegnet for praktikere.

Til bogen hører en hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde bogens figurer til download, opgaver og vejledende løsninger.

Samme serie

Ingen produkter