Den civile retspleje

Beskrivelse

Fakta

Bogen omhandler den civile retspleje (civilprocessen). Den er navnlig udgivet med henblik på anvendelsen på de juridiske uddannelser, men kan også anvendes af praktikere. Bogen anvendes bl.a. på Københavns Universitet og på Århus Universitet.
 
I bogen gennemgås bl.a.

 • Domstolssystemet - opbygning og aktører
 • Småsagsproces
 • Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
 • Inkassoproces
 • EU-retten
 • Sagsomkostninger
 • Dispositions- og forhandlingsprincippet
 • Beviser
 • Offentlighed
 • Parts- og vidneforklaring
 • Domstolenes saglige kompetence
 • Edition
 • Domstolenes stedlige kompetence
 • Syn og skøn
 • Samlet behandling af flere krav
 • Immaterielrettigheder m.v.
 • Sagens gang i første instans
 • Bevis - herunder bevisførelse og bevisbedømmelse
 • Voldgift
 • Udeblivelse
 • Retskraft
 • Retsmægling
Fås som
I alt

995,00 kr.

796,00 kr. ekskl. moms

Samme serie

Ingen produkter