Retorikkens hemmelige steder

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Hvordan får politikere os til at se det positive i de sager, de forsvarer? Og hvordan undviger de effektivt kritik? Hvordan formår dygtige sælgere altid at finde et aspekt ved produktet, der giver os lyst til at købe? Og hvordan præsenterer mennesker sig selv som interessante? Retorikkens hemmelige steder sætter læseren i stand til systematisk at afkode de argumenter, der omgiver os som borgere, forbrugere og medmennesker.

Gennem en revitalisering af det antikke retoriske argumentationsbegreb topik viser forfatterne, hvordan den mangfoldighed af argumenter, der møder os, bliver hentet de samme få ’steder’. Forfatterne har kortlagt de meste udbredte steder, som henholdsvis politikere, producenter og personer henter deres argumenter og samlet dem i tre kataloger. Katalogerne gør det muligt at genkende og gennemskue argumenter, der skal få os til at stemme, købe og 'like'. Bogen afslører også, hvordan trængte kommunikatører i det skjulte forsøger at flytte kommunikationen fra et sted til et andet, når de udsættes for kritik.

Bogen henvender sig til studerende og alle andre, der ønsker at styrke deres kritiske retoriske sans.

Bogen er skrevet af Christina Pontoppidan, Ph.D.-studerende ved Center for journalistik, Syddansk Universitet, Jonas Gabrielsen, Ph.D., lektor i retorik, Roskilde Universitet og Heidi Jønch-Clausen, Ph.D., leadership- and communication-coach, EY

Her er tale om noget så sjældent som en bog fyldt af originale og velformidlede pointer. Selvom topikken er et centralt retorisk værktøj, er den, som forfatterne pointerer, dels blevet glemt og dels trænger den til en opdatering, hvis den skal genopdages i/for nutiden. Bogen her viser både de antikke tankers fortsatte relevans og oversætter dem til den nutidige danske kontekst.”

”Det stiller store krav at formidle original forskning, men det lykkes på forbilledlig vis i denne bog – læseren kan bruge indsigterne direkte i sit eget liv. Med sin stil og sin formidlingsform viser bogen, at man godt kan formidle forskning uden at forfladige.”

Sine Just, professor i strategisk kommunikation, Roskilde Universitet