Lærebog i offentlig ret

Lærebog i offentlig ret

Beskrivelse

Ekstramaterialer

Fakta

Har statens embedsmænd ret til fuld ytringsfrihed? Hvad er en nødløgn juridisk set? Hvorfor må politikere i princippet ikke blande sig i rettens afgørelser? Bestemmer EU virkelig over Danmark?

Lærebog i offentlig ret giver en bred introduktion til principper, problemstillinger og centrale lovkomplekser inden for den offentlige rets hovedområder:
• Statsret
• Forvaltningsret, herunder behandling af personoplysninger i henhold til GDPR og databeskyttelsesloven
• Folkeret og menneskerettigheder
• EU-ret

Bogen lægger vægt på brudfladerne mellem jura og tilgrænsende områder som statskundskab og offentlig forvaltning. Der introduceres derfor ikke blot til lovstof, men også til mere grundlæggende principper som retssikkerhed og retskildernes relation til politik og magtudøvelse samt til retssystemets opståen og placering i demokratiske stater.

Bogen indeholder mange konkrete eksempler og cases og giver dermed en praksisorienteret indføring i den offentlige rets funktionsmåde.

2. udgave er opdateret og revideret. Kapitel 13 om behandling af personoplysninger er helt omskrevet.

Bente Hagelund er cand.jur., mangeårig underviser i forvaltningsret og rektor for Folkeuniversitetet i København.