Klassisk og moderne samfundsteori

Bøgerne er en indføring i de forskellige samfundsteoretiske traditioner, og de dertil knyttede begreber. Her foreligger nu en revideret 6. udgave.

I 6. udgaven af Klassisk og moderne samfundsteori er alle kapitler revideret og opdateret. Det gælder både i forhold til ny litteratur og nye teoribrydninger. Yderligere er seks helt nye kapitler blevet tilføjet. Alle bogens kapitler er derudover blevet beriget med refleksionsspørgsmål til brug for læseren; studerende såvel som undervisere, så bogen er nem at anvende hjemme og i undervisning.

I bogens første del er hovedvægten lagt på samfundsteorier, der er udviklet fra og med nationalstatens konsolidering og industrialismens og kapitalismens gennembrud i 1800-tallet – dvs. teorier, som findes hos bl.a. Karl Marx, Herbert Spencer, Émile Durkheim, Max Weber og Georg Simmel.

I anden del sættes der fokus på teorier, som har præget udviklingen frem til i dag – bl.a. sociologiske tænkere som Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Niklas Luhmann, Anthony Giddens, Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Axel Honneth og Bruno Latour samt mere tværgående teoribygninger som diskursanalyse, fænomenologi, relationel teori, pragmatisme, neoinstitutionalisme og rational choice-teori.

Endelig sætter bogens tredje del fokus på centrale samfundsteoretiske temaer såsom medborgerskab, stat, migration og køn.

En fyldig litteraturliste, der medtager både originalværker, skandinaviske oversættelser og den vigtigste sekundære litteratur på området, suppleret med et omfattende navne- og emneregister gør bogen anvendelig som opslagsværk og som redskab til litteratursøgning.

Klassisk og moderne samfundsteori er skrevet af danske, norske og svenske sociologer med undtagelse af et enkelt kapitel forfattet af en amerikansk sociolog.

Klassisk og moderne samfundsteori

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741277646
Udgave:
6
Udgivelsesdato:
10. november 2020
Sider:
1259
Redaktør:
Marie Bruvik Heinskou

ANMELDELSER

De fleste samfundsfagslærere har nok på et eller andet tidspunkt stiftet bekendtskab med Klassisk og moderne samfundsteori, marmorbogen kaldet.

Den aldrende anmelder har haft førsteudgaven stående i reolen siden 1996. Her i starten af 2021 er vi nået til sjette udgave - og stadig redigeret af de to samme redaktører, som startede arbejdet i 1990' erne.

I sagens natur er der sket ændringer fra tidligere udgaver. Denne spalte tillader ikke en nøjere gennemgang af ændringer, men i årenes løb er adskillige af de oprindelige kapitler skrevet om, og der er tilføjet nye. Personligt kunne jeg godt ønske mig lidt mere opmærksomhed på nyere tyske sociologer som Hartmut Rosa og Andreas Reckwitz. Især sidstnævntes store værk Singulariteternes samfund må forventes at indtage en ikke u væsentlig plads i fremtidens lærebøger.

Jeg ved godt, at han omtales i det store kapitel Relationel teori, proces teori og nyere praksis teori, men det kunne have været spændende med en kyndig analyse af hans bidrag til den moderne sociologi.

Af nyere kapitler i værkets del tre om nutidige udfordringer til klassisk og moderne samfundsteori skal fremhæves Teorier om globalisering - før og nu, Migration og endelig Køn og samfund.

Værket havde oprindeligt et omfang på 646 sider. Sjette udgave er næsten dobbelt så tyk, 1.259 sider. Så nu er de mange sider fordelt i to bind.

Værket har fået et par pædagogiske elementer. For det første er der efter hvert kapitel indsat en række nøglebegreber, ligesom der er indsat en række refleksionsspørgsmål. Det betyder dog ikke, at vi nu har at gøre med en gymnasial lærebog. Målgruppen er fortsat højere læreanstalter, men vi kan som samfundsfagslærere finde stor inspiration i bøgerne.

Og måske er der netop i denne lange coronaperiode tid til fordybelse og inspiration.

Benny Jacobsen

Gymnasieskolen

15. februar 2021