Samfundsvidenskabernes metoder

En serie om forskningsmetode inden for statskundskab, sociologi, økonomi, antropologi og tilgrænsende områder.

Serien dækker både kvantitative og kvalitative tilgange, og fokus er på frembringelse af generaliserbar, systematisk, valid og reproducerbar viden ved hjælp af samfundsvidenskabelige metoder. Bøgerne er fagfællebedømt.

Serien redigeres af professor mso Lotte Bøgh Andersen, Aarhus Universitet og KORA, og lektor Peter Thisted Dinesen, Københavns Universitet.

FAKTA

  • Antal materialer6