Udsatte voksne og socialt arbejde (i-bog)

Udsatte voksne er et kerneområde i socialt arbejde. Samtidig er det et område, der er så bredt, at det kan være vanskeligt at trække skarpe grænser. Hvad er udsathed overhovedet? Kan man overhovedet tale om én samlet gruppe, der dækker så forskellige emner som handicap, hjemløshed, misbrug og sindslidelser? Og hvad er i så fald de centrale udfordringer, der kendetegner arbejdet med udsatte voksne som helhed? Denne grundbog giver et samlende overblik over et særdeles komplekst område.

Bogens første del gennemgår centrale temaer, som går på tværs af målgrupper. Bl.a. diskuteres hensigten med og den historiske baggrund for den specialiserede sociale indsats, og der ses nærmere på rehabilitering, stigmatisering, personlighed og helhedssyn i arbejdet med udsatte voksne samt på arbejdets praktiske udførelse i form af Voksenudredningsmetoden (VUM).

I bogens anden del præsenteres den juridiske ramme for den specialiserede indsats. Denne del præsenterer grundprincipperne i forvaltnings- og socialretten og de vigtigste regler i praksis og diskuterer derudover emner som magtanvendelse og sikring af borgerens retssikkerhed.

Bogens tredje del præsenterer centrale målgrupper. Der gives dels en nøgtern præsentation med fokus på centrale definitioner, tal og udvikling, dels en praksisrettet indføring, hvor centralt placerede fagfolk med bred erfaring fra praksis introducerer til den sociale indsats.

Bogen er skrevet som grundbog til socialrådgiveruddannelsen og beslægtede uddannelser på det sociale og pædagogiske område.

Bogen er redigeret af Bettina Myggen Jensen og Inge Schiermacher, Professionshøjskolen Metropol.

Dette er en i-bog, en digital udgave af den trykte bog, suppleret med digitale værktøjer som fx oplæsning, søge- og notefunktion. I-bogen kan læses på computer, tablet og smartphone overalt, hvor der er internetadgang.

Udsatte voksne og socialt arbejde (i-bog)

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741266381
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
11. juli 2016
Sider:
376
Redaktør:
Kamma Lund Jensen