Udeskoledidaktik

- for lærere og pædagoger

Denne bog sætter fokus på og diskuterer teoretiske og praktiske aspekter i relation til udeskole og fagdidaktik. Bogen er tænkt som en indføring i, hvordan udeskole kan inddrages i fagene i grundskolen.

Bogen beskriver den mangfoldighed af muligheder, som udeskoleundervisning rummer. Hensigten er at inspirere lærere, skolepædagoger og andre, der arbejder med udeskole, til både almen- og fagdidaktiske overvejelser over brugen af udeskole.

Imellem de didaktiske og faglige kapitler er indsat bokse, der giver eksempler på, hvordan udeskole kan understøttes, eller fortæller om arbejdet med særlige målgrupper.

 

Niels Ejbye-Ernst er ph.d. og lektor ved pædagoguddannelsen VIA og Skovskolen i Nødebo.

Karen Barfod er lektor og programkoordinator for VIA’s program for outdoorpædagogiske perspektiver i professionsuddannelser samt formand for foreningen UdeskoleNet.

Peter Bentsen er ph.d. og seniorforsker ved Sundhedsfremme og Forebyggelse, Steno Diabetes Center Copenhagen.

Udeskoledidaktik

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741264783
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
29. juni 2017
Sider:
264
Redaktør:
Henrik Juul

ANMELDELSER

"»Udeskoledidaktik - for lærere og pædagoger« er en meget inspirerende og letlæst bog, som først og fremmest med de mange konkrete beskrivelser af forløb kan være en hjælp for alle, der i højere grad vil lave skole ude i lokalmiljøet, hvad enten det er natur-eller kultursteder.

[...]

Og så er det også vigtigt, som bogen gør et stort nummer ud af, at pege på, at læring ikke er en isoleret kognitiv proces, men noget, der foregår gennem kropslig handling, sanselige erfaringer og i samspil med andre. Det er det, didaktik ude og inde i det hele taget handler om.

Så gå bare ud og mød verden med et åbent sind sammen med eleverne. Med »Udeskoledidaktik« er du godt klædt på til opgaven."

Ove Christensen

Folkeskolen

26. oktober 2017