Traume, hjerne og krop

Biologiske perspektiver på PTSD

Overgreb, ulykker, krige og naturkatastrofer er eksempler på hændelser, der i den enkeltes liv kan blive traumatiske oplevelser med svære og langvarige psykiske vanskeligheder til følge. Traume, hjerne og krop viser med udgangspunkt i diagnosen posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), hvordan krop og hjerne har betydning for traumereaktioner.

Bogen gennemgår biologiske karakteristika ved centrale symptomer som genoplevelse, undgåelsesadfærd, øget alarmberedskab, pludselige oplevelser af, at omverdenen er unaturlig eller fremmed, samt forstyrrelser i følelsesmæssige reaktioner. Ud fra et biologisk perspektiv forklarer bogens forfattere sammenhænge mellem PTSD og andre sygdomme, der ofte opstår sammen med PTSD, og læseren introduceres til forskellige former for behandling af PTSD. Forfatterne diskuterer undervejs biologiens betydning for den overordnede forståelse af PTSD, herunder vekselvirkninger mellem biologi og psyke.

Bogen er relevant for alle, der beskæftiger sig med mennesker, som har været udsat for traumer.  

Traume, hjerne og krop

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741273495
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
27. januar 2021
Sider:
262
Redaktør:
Mette Schilling

ANMELDELSER

Praksisnær fagbog giver indblik i biologien bag PTSD

Indenfor de seneste årtier er antallet af biologiske studier inden for PTSD steget markant. Forskningen viser, at et psykisk traume kan have en gennemgribende indvirkning på menneskets biologi. Hovedformålet med ' Traume, hjerne og krop' er at give læserne indblik i den nyeste biologiske viden på området.

Bogen er særdeles relevant for fysioterapeuter, som beskæftiger sig med PTSD.

Den forklarer detaljeret og forståeligt den PTSD-ramtes symptomer og reaktioner ud fra et biologisk perspektiv. Bogen beskriver bl. a. neurobiologien bag de centrale PTSD-symptomer samt dissociative symptomer. Endvidere redegør den for den nyeste forskning inden for PTSD og somatisk komorbiditet, herunder bl. a.

inflammation, infektion, hjertekarsygdomme, søvn og kroniske smerter.

Teksten underbygges af grafiske illustrationer og cases, som letter den samlede læseoplevelse og gør den praksisnær.

Endvidere belyses den kompleksitet, der præger den posttraumatiske lidelse, men også forskningens dilemmaer og udfordringer.

Bogen kan bidrage til en skærpet pædagogisk og psykoedukativ indsats i behandlingen af PTSD. Jeg forestiller mig, at de biologiske perspektiver bl. a. kan komme traumatiserede flygtninge til gode ved at styrke aftabuisering og afstigmatisering af psykisk sygdom som følge af traumer.

Her fra klinisk praksis, hvor jeg læser bogen, sidder jeg med en følelse af at være kommet tættere på PTSD-forskningens fortrop, end jeg har været i årevis. 

Line Balslev, fysioterapeut med mere end 10 års erfaring indenfor traumeområdet på Rehabiliteringscenter for Flygtninge i Aalborg.

Fysioterapeuten

18. maj 2021

I 2021 udkom Traume, hjerne og krop, der er den første danske bog på markedet, der tager fat i opdateret forskning og viden om biologiske forhold ved traumer og PTSD. Bogen er opdelt i tre dele, hvor læseren bliver klogere på reaktioner på traumer, PTSD samt fysiologiske og neurobiologiske karakteristika ved PTSD.

I den første del introduceres PTSD, det biologiske grundlag for PTSD samt de neurovidenskabelige metoder og undersøgelsesdesign, der anvendes til at forske i PTSD, bliver gennemgået. I anden del præsenteres de biologiske forhold, der er knyttet til traumer og PTSD, herunder resultaterne fra den nyeste neurobiologiske PTSD-forskning.

Her beskrives forskellige udtryk af PTSD, herunder biologiske karakteristika ved genoplevelse, undgåelse og øget alarmberedskab, dissociative symptomer samt forandringer i motivation, lyst og interesse. Tredje del beskriver aktuel viden om PTSD’s biologiske forbindelse til somatisk komorbiditet, forskellige PTSD-behandlinger, som virker direkte gennem biologiske mekanismer samt seneste udvikling indenfor psykofarmakologi og elektrisk/magnetisk stimulering. Det afsluttende kapitel i del 3 opsummerer desuden forskningens aktuelle status, redegør for centrale udfordringer for forskningen og skitserer nogle veje til at overvinde disse.(...)

Bogens styrke er helt klart, at den er opbygget på en pædagogisk måde, som hjælper læseren gennem ellers komplekst stof med gode illustrationer, tekstbokse og opsummeringer, som man i højere grad kender fra engelsk psykologiske grundbøger. Således formidles kompleks og ny forskning på det biologiske område indenfor PTSD på en mere tilgængelig måde med gode caseeksempler og i et forståeligt sprog.

Tak for dybere indsigt i biologiske perspektiver på PTSD!

Læs hele anmeldelsen her

Anne Sophie Stougaard Byder, Cand.psych.aut.

Magasinet P

19. maj 2021

Bogen anbefales varmt som grundig introduktion til forskning i PTSD

Bogen udfolder på fornem pædagogisk vis den nye viden om de biologiske forhold ved PTSD. De tre forfattere inddrager også på relevant vis psykologisk forskning, hvor et vigtigt formål er at skildre samspillet mellem biologiske og psykologiske forhold ved PTSD, skriver anmelder Raben Rosenberg.(...)

Det er bogens styrke, at klinik og forskning meget vellykket løbende belyses og tilsvarende samspillet mellem biologi og psyke. Trods bogens fokus på biologiske perspektiver er der bestemt ikke tale om tidligere tiders biologiske reduktionisme. Tværtimod viser den illustrativt og nuanceret, hvorledes psykiske lidelser i dag udforskes ud fra opfattelsen af, at hjernen er en helhed og det frugtbare i at se hjernen både ud fra biologiske og psykologiske forhold. Netop denne tilgang har givet meget frugtbare nye teorier og nye behandlingsmetoder. Bogen skal varmt anbefales som grundig introduktion til forskningsområdet.

Se hele anmeldelsen

Raben Rosenberg, klinikchef professor, dr.med.

Ugeskriftet.dk

06. juli 2021