Tid til fordybelse

veje til et livgivende lederskab personligt og i teamet

Vi har brug for at kunne fordybe os både personligt, i teamet og i organisationens ledelse. Men hvad er det at fordybe sig og hvordan gør man det? Dette giver denne bog et bud på.

Tid til fordybelse taler ind i tidens ånd, hvor klima, forbindelsen til naturen og bæredygtighed er kommet på dagsordenen. De udfordringer, vi står over for, kalder på et livgivende lederskab, som er et lederskab, der begynder med os selv personligt, og som derfra kommer til udtryk i alle vores relationer. Det uddybes i bogen, at et livgivende lederskab er at tage vare på liv – og tage vare på betingelserne for, at liv kan fortsætte med at udfolde sig i den helhed, som vi er uløseligt forbundet med. Liv er her dels forstået som det at tage vare på, at biologisk liv kan fødes, vokse og trives, og dels forstået som det at tage vare på vitaliteten i vores eget liv og i vores relationer og fællesskaber.

I organisationen, gruppen eller teamet handler det livgivende lederskab om i praksis at bidrage til at skabe livgivende samtaler i hverdagen og om at facilitere gensidigt værdiskabende processer i de mange samarbejdsflader, vi bevæger os i, og med blik for de forskellige kontekster ledelse udspiller sig i. Ikke mindst handler det om at kunne skabe tid og rum for fordybelse – og facilitere fordybelsesprocesser med henblik på at skabe grundlaget for en livgivende respons på de problemstillinger, vi dagligt møder og i særlig grad de komplekse problemstillinger.

I bogen udfoldes også begrebet bevidst fordybelse, som er at vælge at standse op for vågent at dvæle ved noget vigtigt for en stund. Som mange sikkert har oplevet, så sker fordybelse ikke blot af sig selv ved, at vi sætter os ned ved mødebordet med den hensigt, at ”nu tænker vi kloge tanker sammen”. Bevidst fordybelse er her over for fordybelse med vilje.

Bogens målgrupper er fremsynede ledere, teamledere, faglige koordinatorer samt interne og eksterne organisationskonsulenter. Derudover henvender den sig til undervisere og beslutningstagere på uddannelser, hvor der indgår emner som ledelse, organisationsteori og organisationsudvikling, samt professionelle samtaler og procesfacilitering. Sidst men ikke mindst henvender den sig til alle, som ønsker at skabe tid og rum til fordybelse i eget liv og arbejdsliv.

Tid til fordybelse

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741261577
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
20. august 2019
Sider:
262
Redaktør:
Henning Persson

ANMELDELSER

Dybtgående og teoretisk meget velfunderet bog om en ny, bæredygtig, holistisk måde at anskue ledelse på. Her får vi bogen for dem, der ønsker at arbejde virkelig i dyben med emnet. Sprogligt og emnemæssigt er den ikke så let at gå til, men til gengæld er den grundig og fyldesgørende.

Morten Brynildsen

Dansk BibliotektsCenter

15. oktober 2019