Tæt på literacy

Håndbog i læsning og skrivning

Det engelske ord literacy, som også benyttes på dansk, har traditionelt handlet om skriftsprogskyndighed, men inkluderer i en nutidig sprogbrug også det talte sprog og sammenhængen mellem talt og skrevet sprog. Samtidig er multimodale tekstformer også blevet en integreret del af nyere literacy-teori.

Literacy er derfor blevet et omfattende begreb, som får mange kommunikative fænomener til at hænge sammen. Det er også et didaktisk begreb, som tager udgangspunkt i ønsket om at skabe bedre forudsætninger for kommunikation, og som dækker hele skoleforløbet fra de små til de store klasser. Literacy handler bl.a. om, hvordan man lærer gennem sprog, hvordan læring foregår i sociale sammenhænge, og hvordan læring hænger sammen med betydningsskabelse og identitet.

Tæt på literacy. Håndbog i læsning og skrivning er skrevet som en lærebog til læreruddannelsen på baggrund af studieordningens aktuelle krav, samt til læreres efteruddannelse, men den vil også være interessant læsning for andre faggrupper med interesse for sprog og betydningsdannelse. Bogens 12 kapitler tager udgangspunkt i 10 indledende teser om literacy, der bl.a. ser begrebet i et samfundsmæssigt og uddannelsespolitisk perspektiv.

Johannes Fibiger er cand.mag. i dansk, idéhistorie og filosofi og lektor i dansk ved VIA University College.

Martin Jørgensen er cand.mag. i dansk og kristendomskundskab og tidligere lektor ved VIA University College.

De har også sammen udgivet Tæt på sprog. Håndbog i dansk sprog og sprogdidaktik. De to bøger skal ses som en helhed, hvor hvert bind belyser sider af sprogets forhold til den virkelighed, det afspejler og skaber.

 

Tæt på literacy

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741261102
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
27. januar 2016
Sider:
328
Redaktør:
Henrik Juul

ANMELDELSER

"Tæt på literacy er en velskrevet og veldisponeret bog med et yderst relevant emne for både læsere, læsevejledere og lærerstuderende [...] Jeg giver bogen min vameste anbefaling. Den bør alle læringscentre have i deres beholdning, men aldrig hjemme på hylden"

Helle Vaabengaard

Læsepædagogen

13. januar 2017