Sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund

Mellem forskning, planlægning og praksis

Der er en blind vinkel i forhold til ulighed i sundhed i Danmark. Vi fødes lige, men derfra udvikler vores helbred sig meget forskelligt. Sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund. Mellem forskning, planlægning og praksis går tæt på planlægning af sundhedsfremme og praksis ud fra en holistisk og sociologisk tilgang til sundhed. Fokus er på, at sociale forhold påvirker menneskers fysiske helbred, mentale trivsel og sociale situation. Ulighed i sundhed præsenteres som et komplekst fænomen, hvor individuelle, organisatoriske og samfundsmæssige dynamikker er relateret til hinanden.

I første del af bogen præsenterer forfatterne udvalgte perspektiver, begreber og flerstrengede metoder, som favner sundhedsfremme i sin kompleksitet, og som er understøttende for praksis i forhold til at fremme lighed i sundhed. 

I anden del af bogen kommer praksis tættere på, når forfatterne ved hjælp af cases går dybere ind i den fælles problemstilling vedrørende bekæmpelse af ulighed i sundhed. De giver hermed indblik i, hvordan planlægningsmodeller og -koncepter kan overføres og anvendes i kommunale og lokale initiativer møntet på sundhedsfremmende indsatser.   

Bogen er skrevet af forskere og undervisere i sundheds- og samfundsvidenskab. Den henvender sig til studerende ved de sundhedsfaglige, socialfaglige og samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteter og i UC-miljøer.

Sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741274843
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
11. maj 2020
Sider:
256
Redaktør:
Kamma Lund Jensen

ANMELDELSER

Ny lærebog sætter fokus på sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund

SIF-forskere bidrager til lærebog, der går tæt på planlægning af sundhedsfremme og praksis ud fra en holistisk og sociologisk tilgang til sundhed

Forskere ved Statens Institut for Folkesundhed, Ditte Heering Holt og Pia Vivian Pedersen, har skrevet et kapitel i en lærebog, som netop er udkommet. Bogens titel er Sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund. Mellem forskning, planlægning og praksis. 

Kapitlet handler om det tværsektorielle samarbejde i kommuner omkring ulighed i sundhed og de forskellige dilemmaer og udfordringer, som er forbundet med at samarbejde på tværs. Det er skrevet i samarbejde med Morten Hulvej Rod, som er sundhedsfremmechef i Steno Diabetes Center og tidligere ansat ved Statens Institut for Folkesundhed. 

Ulighed i sundhed er komplekst 

Bogen henvender sig til studerende ved de sundhedsfaglige, socialfaglige og samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteter og professionsskoler. 

Læs hele omtalen her

Statens Institut for Folkesundhed

28. maj 2020