Studieaktivitetsmodellen

Erfaringer og refleksioner

I denne bog formidles erfaringer og refleksioner med anvendelsen af studieaktivitetsmodellen i praksis. Forskellige udfordringer og muligheder belyses, og der gives gode råd til arbejdet med studieaktiviteter i studieaktivitetsmodellens fire kvadranter set i et helhedsperspektiv.

Bogen baserer sig på et følgeforskningsprojekt med syv udviklingsprojekter i hhv. lærer-, pædagog-, socialrådgiver- og administrationsbacheloruddannelsen i VIA Pædagogik og Samfund. Projekterne er gennemført i 2013-14, og der er løbende indsamlet data gennem observationsstudier samt interviews med studerende og undervisere. Erfaringerne fra projekterne er analyseret og perspektiveret med reference til relevant uddannelsesforskning og didaktisk teori.

Bogen kan anvendes som led i refleksion, dialog og videreudvikling af undervisnings- og studieaktiviteter i professionsuddannelserne - med det væsentlige mål for øje at kvalificere studerendes udvikling af studie- og professionskompetencer. Den kan læses i sin helhed – eller de enkelte kapitler kan læses separat.

Inhold:

 • Forord
 • Studieaktivitetsmodellen – baggrund og begrundelser
 • Den empiriske uddannelsesvidenskab og kvalitet i studieaktivitet
 • Den fælles analytiske ramme
 • Viden, roller og selvopfattelser i forandring
 • Rammesætning af studieaktiviteter – på rejse mellem rammesætning og det dynamisk konstruerede arbejdsfællesskab
 • Feedback – evalueringskultur og motivation
 • I-læringsplatform – didaktiske muligheder og udfordringer
 • Studiegruppens betydning – læring i fællesskab
 • Studenterinitering og samskabelse – engagement og ejerskab der smitter
 • Det pædagogiske paradoks – didaktiske udfordringer og dilemmaer i implementeringen af studieaktivitetsmodellen

 

Studieaktivitetsmodellen

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Fakta

ISBN:
9788761671707
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
26. august 2015
Sider:
139
Redaktør:
Poul Kragh Jensen