Stress og eksistens (i-bog)

Nye veje til at forstå og bekæmpe stress

Denne bog gør op med de individuelle årsagsforklaringer på stress og ser i stedet stress som en eksistentiel belastningstilstand, der skyldes, at vores grundlæggende eksistensmuligheder er under forandring.

Vi lever i en social acceleration, hvor vores liv foregår i et stadigt stigende tempo, der tømmer det for mening og øger fremmedgørelsen og frygten for at sakke bagud. Vi får flere muligheder end nogensinde før, men som Søren Kierkegaard skriver, er muligheden den tungeste af alle kategorier. Vi lever i en verden med opbrud i fællesskaber, hvor samfundsmæssige kriser gøres til psykologiske kriser hos individet, der er overladt til at sikre anerkendelse gennem egne præstationer.

Det er alt sammen med til at øge uvisheden i vores liv.

Samtidig afkræves vi en større vished gennem rationelle og umenneskeliggørende styringsmekanismer, hvor vi underlægges krav om kontrol og forudsigelighed.

En forståelse af dette paradoks og en bedre indsigt i vores eksistentielle grundvilkår kan tilbyde os nye veje ud af stress – hos individer, i organisationer og i samfundet.

Stress og eksistens tilbyder et systematisk blik på stress og interventionsmuligheder ud fra et eksistentielt perspektiv samt en lang række cases baseret på interviews og klienthistorier.

Mette Vesterager er filosof, rådgiver, coach, foredragsholder, underviser og forfatter. Læs mere på www.mettevesterager.dk.

Redaktør Henning Persson. Omslagsgrafiker: Ida Balslev-Olesen.

 

Stress og eksistens (i-bog)

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788702313895
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
30. september 2019
Sider:
236
Redaktør:
Henning Persson

ANMELDELSER

Det handler bogen om: I lang tid har stressbehandling handlet om, at individet må blive mere robust eller ændre sine tankemønstre. Men dette perspektiv udfordrer denne bog, der argumenterer for, at stress hænger sammen med vores eksistentielle vilkår, som er under hastige forandringer, og dermed følger både usikkerhed og uvished for den enkelte. Mette Vesterager understreger, at der ikke findes nogen enkle løsninger på, hvordan vi håndterer stress, men at der er brug for, at vi alle kigger på stress ud fra et eksistenstielt perspektiv i stedet for individets personlighedstræk, hvor man selv får ansvaret for sin stress. Kigger vi på stress ud fra et eksistenstielt perspektiv, må vi bl.a. se på, hvordan vi gør plads til skrøbeligheden og styrker forbundetheden med hinanden og fokuserer mere på mening, fravalg og fordybelse.

Derfor skal du læse den: Denne bog er et friskt pust i stressdebatten og tør tage nogle opgør med både robusthed og tankemønstre.

Thora Bruun Makita

Psykologi

02. december 2019

I bogen Stress og eksistens - Nye veje til at forstå og bekæmpe stress gør filosof, rådgiver og coach Mette Vesterager op med den individuelle tilgang til stress. I stedet for at forklare stress med årsager og personlighedstræk hos det enkelte menneske, tager hun udgangspunkt i de forandringer, der sker i verden omkring os: Vi skal forholde os til flere muligheder, udviklingen går hurtigere og bliver mindre forudsigelig, og fællesskaber er i opbrud. Det får uvisheden til at stige.

Samtidig bliver vi hele tiden afkrævet vished, da vi konstant er underlagt målstyring og krav til vores præstationer i arbejdslivet. Dette paradoks er bogens omdrejningspunkt.

Bogen argumenterer for, at stress er en eksistentiel belastningstilstand, og derfor kan den ikke forklares med manglende robusthed eller personlighedstræk som perfektionisme hos individet.

HK Stat Bladet

02. december 2019

”Lad mig bare sige det ligeud: Jeg er vildt begejstret for Vesteragers bog…

Bogen er lykkeligt befriet for tips og tricks til et bedre liv. Der er heller ingen otte trin mod et arbejds-Nirvana …

Bogen er derimod én lang indsigtsfuld, velskrevet tekst om, hvordan man skal begribe stress som et eksistentielt fænomen i en verden, hvor vi er indbyrdes afhængige og forbundne med andre mennesker og underlagt nogle grundvilkår.”

anmelder Mette Vesteragers bog Stress og eksistens i Djøfbladet.

Birgitte Barkholt

Djøfbladet

09. december 2019

Bogen Stress og eksistens kan varmt anbefales både den teoretisk interesserede læser og personer, der er ramt af stress eller føler sig presset i arbejdslivet og i de mangfoldige sociale sammenhænge generelt.

Bogen er solidt funderet i filosofi og psykologisk forskning, og der gives nye indsigter i stress som et allestedsnærværende fænomen, som værende et barn af tiden.

Læs hele anmeldelsen 

Jørgen Refshauge, cand.mag. i engelsk og dansk

Tidsskriftet Epsilon

04. februar 2020