Sprogets logik

Sprogets logik

Beskrivelse

Fakta

I litteraturen om sprogfilosofi, logik, semantik/semiotik, matematik, kunstig intelligens etc. støder man hyppigt på navnet Gottlob Frege. Det var ikke til at forudse i denne mands levetid (1848-1925). Men i dag øver hans livsværk en afgørende indflydelse på disse områder. Ikke mindst gennem den store betydning, han fik for Bertrand Russell og Ludwig Wittgenstein, bidrog Frege til at sætte dagsordenen for det tyvende århundreds sprogfilosofi og logik. Efter Anden Verdenskrig blev man i det internationale filosofiske miljø for alvor klar over Freges dybe indsigt i sprogfilosofiske og sproglogiske problemer. Siden har hans indflydelse været stadigt stigende.

Denne bog er for det første en bog om Frege: Første del er en omfattende introduktion til de problematikker, han arbejdede med, og den måde han greb dem an på. Den er for det andet en bog af Frege: Anden del rummer en oversættelse af centrale uddrag af de vigtigste af hans skrifter. Bogen vil ikke mindst yde et bidrag til en samtale mellem de humanistiske og de eksakte videnskabers tilgange til udforskningen af sprogets omfattende og dybe mysterier. Sprogets logik indgår i Academicas studieserie - som foruden denne bog består af Fortolkning og overfortolkning, Teoriens lovprisning og Videnskab og fornuft.
Fås som

Se priser, og find forhandler på Bogpriser.dk.

Find priser.