Sportsmanagement

Sportsmanagement

Ledelse og kommercialisering i sportsbranchen

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Sportsmanagement er en nødvendighed i såvel den strategiske ledelse som i driften og kommercialiseringsprocessen i sportsbranchen. Hvad enten fokus er på udvikling af idrætsforeninger med et stort frivillighedsaspekt eller af professionelle sportsklubber i en meget kommerciel kontekst, så er erkendelse ofte et godt skridt at tage i retningen mod en ny og bedre virkelighed. Her kan en solid sportsmanagementværktøjskasse gøre en forskel. Ambitioner står ikke nødvendigvis mål med ressourcer, den ledelsesmæssige kapabilitet eller kommercialiseringsindsigten i relation til denne særlige type af organisationer. Hvordan får man så indsigt i og kendskab til sportsledelse, sportsøkonomi og sportsmarketing?

I denne bog kommer forfatterne i dybden med sportsbranchen, som er en yderst kompleks størrelse. Branchen består af mange forskellige interessenter, ligesom organisationerne i branchen kæmper om knappe ressourcer, dvs. gode ledere, økonomiske ressourcer i form af f.eks. sponsorkroner, offentlige tilskudskroner, medlemmer, fans og frivillige, der alt sammen udgør en vigtig del af branchens økosystem og sammenhængskraft.

Forfatterne behandler udover en rammesætning af sportsbranchen flg. områder: sportsmarketing, sportsmanagement, sportsøkonomi, med afsæt i teoretisk samt forskningsbaseret viden som praktisk indsigt, der bl.a. belyses gennem relevante cases. Disse cases er skrevet af centrale forskere og/eller praktikere inden for sportens verden i Danmark og internationalt.

Bogen er den første grundbog på dansk og henvender sig bl.a. til studerende med interesse for sportsmanagement; det kan være serviceøkonomstuderende med speciale i sport og event management, bachelorstuderende i sportsmanagement eller studerende på de danske idrætsuddannelser i universitetssektoren. Derudover kan bogen med fordel anvendes på efter-/videreuddannelse inden for områder, hvor sportsorganisationer er en del af genstandsfeltet. Praktikere kan opnå gevinster ved at bruge bogen via indsigt og værktøjer til at lede og udvikle deres organisationer i sportsbranchen.

Kenneth Cortsen er ph.d. fra Aarhus Universitet, elitetræner i fodbold, medstifter af professionsbacheloruddannelsen i sportsmanagement og forsker desuden i krydsfeltet mellem sportsbranding, sportsøkonomi og sportsledelse. Michael Hehr er uddannet cand.mag.comm. og ansat som kommunikationsmedarbejder i Spillerforeningen. Renate Nielsen er ph.d. fra Aarhus Universitet med forskning inden for strategiske processer og organisatorisk identitet og er ekstern lektor på Aalborg Universitet.