Shababs - gadekultur, gadens økonomi og respekt på Nørrebro

Shababs - gadekultur, gadens økonomi og respekt på Nørrebro

Beskrivelse

Fakta

Med SHABABS – GADEKULTUR, GADENS ØKONOMI OG RESPEKT PÅ NØRREBRO udgives nu Hakan Kalkans samlede sociologiske doktorafhandling om unge mænd på kanten af samfundet.

Kalkans forskning repræsenterer et fagligt kvantespring med sit etnografiske feltarbejde i udsatte grupper og kriminelle subkulturer.

I SHABABS – GADEKULTUR, GADENS ØKONOMI OG RESPEKT PÅ NØRREBRO får vi en dybdegående forståelse af den fremmedgørelse og marginalisering, der baner vejen for kriminalitet – en forståelse, som yderst få lignende internationale studier kan fremvise, og Hakan Kalkan evner at koble sine data om kriminalitetsformer til en sofistikeret sociologisk forståelse af gadekultur.


SHABABS – GADEKULTUR, GADENS ØKONOMI OG RESPEKT PÅ NØRREBRO kan læses som det teoretiske og empiriske arbejde, der danner grundlag for Hakan Kalkans redigerere og kortere bog om det samme med titlen Veje til respekt – om gadens liv på Nørrebro (Hans Reitzels Forlag, 2021).


HAKAN KALKAN er født i 1981 i Tyrkiet og kom til Danmark i 1990’erne med sine forældre. Han har en doktorgrad i sociologi fra Københavns Universitet og er ansat på Roskilde Universitet.