Sensemaking

Introduktion til Karl Weick

Sensemaking er en teori udviklet med henblik på at forstå interaktion i organisationer og koblingen mellem organisering og meningsskabelse. Teorien er primært tegnet af den amerikanske organisationsteoretiker Karl Weick.

Sensemaking - introduktion til Karl Weick er en grundbog i, hvordan man kan lave empiriske analyser af sensemakingprocesser. Teorien er et oplagt udgangspunkt for at analysere organisering, forandringer i organisationer, ledelse, strategiudvikling, kommunikation, informationsstyring og meningsskabelse blandt aktører i organisationer. Bogen giver redskaber til at stille skarpt på de processer, hvorigennem vi skaber mening.

Karl Weick har skrevet bogens indledning, hvor han reflekterer over to af sine primære artikler, som indgår i bogen i dansk oversættelse.

"Tine Murphys bog kan anbefales til enhver der vil danne sig et klarere billede af sensemaking og hvordan det kan bruges til undersøgelser, teoretisk forståelse eller ledelse. Murphy undgår at gøre sensemaking til en øvelse i kognition, og gør det i stedet til en levende proces af handling og fortolkning, hvilket placerer den helt centralt i den spændende del af organisering og organisationer. Bogens fokus på samspil mellem individ og organisation, mellem samhandling og identitet, og mellem teori og praksis giver læseren en helhedsforståelse uden at nuancerne går tabt."
Tor Hernes, Professor i Organisationsteori, CBS

Bogens målgruppe er videregående uddannelser, hvor faget organisation udgør en væsentlig del af pensum.

Sensemaking

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741258584
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
04. november 2015
Sider:
238
Redaktør:
Henning Persson

ANMELDELSER

Tine Murphy’s bog om den amerikanske organisationsteoretiker Karl Weick’s forfatterskab og væsentligste teoretiske indsigter herfra på dansk, er en meget velkommen og hjælpsom indgang til en både svær og meget inspirerende forfatter, der er umulig at komme uden om, hvis man som forsker eller studerende arbejder med organisatoriske processer og ledelse heraf. Bogen byder på oversættelser af flere af Weick’s centrale tekster/artikler omkring kernebegreber og organisatoriske problemstillinger, som Weick’s forfatterskab kredser omkring. Dertil giver Tine Murphy væsentlige – men også personlige udlægninger - af centrale begreber med fokus på hendes egen brug af Weick’s teorikompleks. Personlige fordi, der findes forskellige udlægninger af Weick’s organisationsforståelse. For Weick er den flerfacetterede, nuancerede og inspirerende tilgang til organisationer væsentlig, samt de illustrative cases og historier, som han fletter ind og ud af sine ellers teoritunge tekster. Denne tilgang gør Tine Murphy Weick efter, men med eksempler på sin egen brug og udlægning af centrale ’Weick’ianske’ begreber. Efter min overbevisning tjener bogen tre primære formål: 1) Det giver den nye læser/studerende en god første indføring Weick’s forfatterskab. 2) Bogens eksempler på brug af Weick’s begreber og illustrative modeller giver studerende indblik i, hvordan man metodisk kan anvende Weick. 3) Slutteligt kan bogen tjene som en lettere tilgængelig ’brush up’ på Weick’s centrale begreber. Weick er svær læsning. Men det er også svært at oversætte Weick’s begrebsunivers og artikler til dansk – man går uvægerlig glip af dybere nuancer og sprogspil fra hans tekster. Derfor kan Tine Murphy’s bog ses som en indføring i og en åbning af Weick’s univers – som skal inspirere til at man som læser går i gang med hans forfatterskab på engelsk. Det er essentielt at læse hans egne engelsksprogede artikler.
Lotte Holck, ph.d. og postdoc, underviser og vejleder inden for bl.a. sensemaking og løst koblede organisationer.
03. november 2015