Selvets kultur

Effektiv ressourceudnyttelse er forudsætningen for, at Danmark kan klare sig i den globale konkurrence. Vi må arbejde hårdere. De studerende må hurtigere gennem deres uddannelser, og vi må tilrettelægge uddannelserne, så de passer til virksomhedernes behov. Frem for alt må vi forhindre, at nogen kører på frihjul, og lære mennesker, at de har ansvaret for deres eget liv.

”Selvets kultur” er betegnelsen for er samfund, der gør succes og fiasko til den enkeltes eget ansvar. Men hvad betyder denne kultur for ansvaret over for den anden, de svage og de anderledes? Hvad betyder den for menneskers evne til at finde kollektive løsninger på de udfordringer, de står over for i en global verden?

I Selvets kultur argumenterer Søren Juul for, at de vestlige samfund siden det moderne gennembrud i 1800-tallet har gennemgået en udvikling i retning af øget individualisering – i Danmark kultiveret af velfærdsstaten. Individkulturen har bragt meget godt med sig men giver også anledning til menneskelig lidelse og presser den enkelte, som aldrig før.  Resultatet er den moderne tids folkesygdomme som stress, angst og depression og øgede politiske og sociale spændinger, herunder opdelingen mellem globaliseringens vindere i de store byer og dem, der med god grund frygter globaliseringen.

Søren Juul er dr.scient.soc. og lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Selvets kultur

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741268545
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
30. maj 2017
Sider:
220
Redaktør:
Marie Bruvik Heinskou

ANMELDELSER

Fem stjerner i Kristeligt Dagblad:

"Selvom essayet ikke er svært at læse, lønner det sig at træde ud af højhastighedssamfundets stakåndende rytme og finde tid og ro til eftertanke under læsningen. Analysen er skarp, kritikken er underbygget, og håbløsheden ligger på lur. Man er ikke færdig, når man er færdig med at læse bogen."

Bjarne Lenau Henriksen

Kristeligt Dagblad

10. juli 2017

"Det er et brag af en debatbog, som dr. scient soc. Søren Juul (SJ) har præsteret. Selvets kultur, som han kalder bogen, er betegnelsen for et samfund, der gør succes og fiasko til den enkeltes ansvar, og bogen er en kritik af dette - individsamfundets menneskesyn og fornuft. Han er nådesløs kritisk over for en kultur, som opfatter mennesket som uafhængigt af de sociale rum, som snævert styret af sin egen interesse, og som alene er rationelt og nyttemaksimerende. Det er dette menneskesyn, der dominerer selvets kultur, som også er liberalismens og konkurrencestatens kultur. Heroverfor stiller SJ et samfund eller måske snarere en kultur, der fremhæver, at mennesket kun bliver mennske i fællesskab med andre, og understreger, at udviklingen af et positivt selvforhold - en velfungerende identitet - er betinget af gensidig anerkendelse, hvor hvert enkelt individ anerkendes på hans/hendes egne præmisser og forudsætninger af både de andre individer, grupper og af staten.".

Iver Hornemann Møller, Professor emeritus, CBS

Dansk Sociologi, nr3/28 org. 2017

19. februar 2018