Samtaler i organisationer

Samtaler i organisationer

Veje til mening, læring og værdi i samtalepraksis

Beskrivelse

ANMELDELSER

Ekstramaterialer

Fakta

Samtaler i organisationer handler om at skabe mening, læring og værdi sammen.

Livet i organisationer er fyldt med samtaler. Gennem samtaler er vi medskabere af hinanden i de indbyrdes relationer, som vi indgår i. Samtaler kan bidrage til, at vi hjælper hinanden med at lykkes med organisationens kerneopgave.

Bogen er skrevet ud fra en socialkonstruktionistisk erkendelsesteori og tilbyder på en lettilgængelig måde en vifte af metoder, modeller samt tænke- og handleværktøjer til brug i professionelle samtaler. Den er krydret med eksempler fra forfatternes samtalepraksis i en række forskellige organisationer.

Forfatterne fokuserer på væsentlige temaer af betydning for professionelle samtaler:

  • Samtalens praksis
  • Samtaleformer i organisationer
  • At vælge ståsted og etik i samtalen
  • At anvende nyttige tænke- og handleværktøjer i samtaler
  • At iscene- og italesætte samtaler
  • At lytte
  • At spørge
  • At bidrage
  • At facilitere samtaler i grupper
  • At øve sig i samtaler

Samtaler i organisationer henvender sig til ledere og fagprofessionelle, for hvem det at føre professionelle samtaler er en vigtig del af deres arbejde, samt til alle, der er interesseret i at finde inspiration til nye veje i samtalepraksis. Den er velegnet til brug i forbindelse med inspirations- og udviklingsforløb med ledere og fagprofessionelle.

Bogen henvender sig også til undervisere og studerende på uddannelser, hvor samtaler og kommunikation er en del af pensum.