Salg og kommunikation

Salg og kommunikation

personligt, socialt og internationalt

Beskrivelse

Ekstramaterialer

Fakta

2. udgave af Salg & kommunikation er en lærebog om, hvordan du bliver en effektiv og resultatorienteret sælger, der trives i det, du gør.

Der er sket en gennemgribende opdatering af alle bogens kapitler i overensstemmelse med de nyeste udviklingstendenser inden for salg og kommunikation og der er tilføjet et nyt kapitel om personligt lederskab i salg. Bogen kommer rundt om mange aktuelle aspekter ved et godt salg:

 

  • Kommunikation og salg i en online kontekst
  • Den gode pitch
  • Persontypologier og styrkeprofil
  • Mindfulness og digitalt lederskab
  • Salgsteknik til forberedelse og gennemførelse af salg
  • Forhandling
  • Skriftlig salgskommunikation med fokus på kreativitet
  • Digitale salgsredskaber og social selling
  • Interkulturelle salgskompetencer
  • Salgsplanlægning

 

Bogen er målrettet de fagelementer i markedsføringsøkonomuddannelsens studieordning, der vedrører salg og kommunikation, men kan læses af alle, der arbejder med salg og ønsker en grundlæggende forståelse for, hvordan man via hensigtsmæssig kommunikation opbygger det gode salg – på hjemmemarkedet og internationalt.