Sagtekster i læreruddannelsens danskfag

Sagtekster i læreruddannelsens danskfag

Beskrivelse

Ekstramaterialer

Fakta

Sagtekster er overalt. De dokumenterer, definerer, påvirker og udfordrer mange aspekter af vores liv, og mængden af sagtekster i vores hverdag er øget enormt. Bogen giver indblik i nyere forskning om arbejdet med sagtekster i undervisningen og illustrerer, hvordan retorikfaglige begreber og kritisk literacy kan kvalificere og udvikle arbejdet.

Undervisning i sagtekster er ikke bare væsentlig i en verden, hvor kommunikation i høj grad er tekstbåren, og hvor sagtekster er stærkt knyttet til den enkeltes handlekraft og til teknologiske rammer og institutionel magt. Sagteksterne åbner også for en undersøgende tilgang: Hvorfor findes teksten? Hvilke omstændigheder præger den? Hvilken rolle spiller en given metafor – og hvilken rolle tildeles læseren egentlig? Elever må kunne vurdere, hvorfor noget er skrevet, hvilke virkemidler der er anvendt, og hvordan den retoriske situation omkring enhver tekst både påvirker, hvordan den bliver skrevet, og hvordan den bliver læst.

Bogen præsenterer i alt 12 genrer inden for domænerne hverdag, demokrati, produktion og viden, fra dagbogen til rapporten, og etablerer didaktiske stier, der ansporer til en undervisning præget af både kritisk reception og kreativ produktion. 

Tekster i læreruddannelsens danskfag er redigeret af Conni Hesel Rickmann og Solveig Troelsen