Retsfilosofi

Retsfilosofi

Centrale tekster og temaer

Beskrivelse

ANMELDELSER

Ekstramaterialer

Fakta

Dette retsfilosofiske storværk er bygget op omkring en række historiske og teoretiske kapitler, der trækker en linje fra antikken, middelalderen og oplysningstiden over bl.a. retspositivismen i første halvdel af det 20. århundrede, den amerikanske pragmatisme og til nyere teorier i europæisk og amerikansk retsfilosofi. Desuden sættes der fokus på centrale temaer som feminisme, retfærdighedsfølelse og retsøkonomi.

Bogens kapitler er ledsaget af uddrag fra nogle af de største retsfilosofiske værker igennem tiden. Kapitlerne er skrevet af førende forskere og eksperter på tværs af de danske retsfilosofiske miljøer.

I denne anden udgave er der tilføjet fem nye kapitler om hhv. dansk retsfilosofi i det 20. århundrede, forholdet mellem retsfilosofi og
juridisk metodelære, straf og tvangsfuldbyrdelse, ret og demokrati samt ret og globalisering. Foruden disse nye kapitler er en række kapitler blevet opdateret. De væsentligste ændringer er, at:
· de to kapitler om retsrealisme er samlet i et helt nyt kapitel, der er opdateret med de seneste udviklinger inden for retsrealistisk
teoridannelse
· kapitlet om feministisk retsteori er skrevet om og omhandler nu primært Martha Nussbaum
· der er skabt en bedre sammenhæng ved at trække linjer mellem klassisk og kristen naturret og rationalismens og oplysningstidens
naturret (kapitel 2 og 3).

Ole Hammerslev er professor ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet.

Henrik Palmer Olsen er professor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Fås som
I alt

710,00 kr.

568,00 kr. ekskl. moms