Retorikkens aktualitet

Retorikkens aktualitet

Grundbog i retorisk kritik

Beskrivelse

Fakta

Bogen giver dig en oversigt over moderne retorisk teori og metode og bringer eksempler på genre- og publikumsanalyse, samtale- og argumentationsanalyse, undskyldningsretorik, billedretorik og politisk retorik. I hvert kapitel får du både en præsentation af forskningsfeltet og udfoldede analyser af konkrete eksempler hentet fra centrale retoriske områder som fx politiske taler og diskussioner, kulturdebatten, sociale medier, tv-interview og prædikener. Målet er at vise bredden og mulighederne i brugen af retorisk kritik som praktisk og analytisk disciplin. Retorikkens aktualitet er skrevet som grundbog til de retoriske studier og vil desuden kunne anvendes inden for en lang række af studier og undervisningssammenhænge, hvor retorikken og dens metoder indgår.

Bogen udkommer nu i en grundigt revideret 4. udgave og er opdateret med nye kapitler og aktuelle eksempler, så selvom grundbogen er en klassiker, er den højaktuel, når det gælder retorisk analyse og kritik.

Marie Lund er lektor i retorik på Aarhus Universitet, Hanne Roer er lektor i retorik på Københavns Universitet, og Carsten Madsen er lektor i retorik på Aarhus Universitet.