Psykiatribogen

Psykiatribogen

Sind- krop- samfund

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

 

Psykiatri er, ifølge bogens forfattere, et uroligt fag i den forstand, at det repræsenterer en række møder; mellem naturvidenskab og humanistiske videnskaber, mellem biologi og kultur, krop og sind, mellem forskellige faglige forståelsesformer og mellem terapeutiske traditioner. Forfatterne bevæger sig i spændingsfeltet mellem behovet for objektiv viden og respekten for klientens egen subjektive oplevelse af livet, verden og lidelsen.

 

Psykiatribogen

præsenterer en grundlæggende dialogbaseret tilgang til psykiatrien; dialog mellem patient og behandlere og mellem patienter, behandlere og samfund. Ifølge forfatterne et essentielt aspekt af humanistisk sundhedsarbejde.

 

Forfatterne ønsker, at bogens beskrivelser vil bidrage til at fremme faglig handlingskompetence blandt sundheds- og socialarbejdere, der beskæftiger sig med psykisk sundhed. Det gælder, hvad angår viden, faglige færdigheder, forståelse af sundhedsarbejderens rolle og identitet og ligeledes psykiatri og psykisk sundhed som samfundsmæssige og kulturelle fænomener.

 

Bogen henvender sig til en række professionsuddannelser og professioner – til den professionelle hjælper i bredeste fortand.

 

Da retspsykiatrien er meget forskellig i Danmark og Norge, er kapitlet om retspsykiatri skrevet til den danske udgave af en dansk ekspert på området.

 

 

Finn Skårderud

(1956) er psykiater og dr.med. Har har egen psykoterapeutisk praksis, er overlæge i psykoterapiprojektet ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, samt professor i sundheds- og socialfag ved Høgskolen i Lillehammer.

Svein Haugsgjerd

(1942) er psykiater og psykoanalytiker. Han er overlæge med ansvar for psykoterapisupervision, underviser ved Oslo universitetssykehus, Aker, Klinikk for psykisk helse, og er professor ved Senter for praktisk kunnskap ved Høgskolen i Bodø.

 

Erik Stänicke

(1971) er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, specialistuddannet psykolog og kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt. 

 

 

Fås som
I alt

510,00 kr.

408,00 kr. ekskl. moms