Projekter og rapporter på tekniske uddannelser

Projekter og rapporter på tekniske uddannelser

Beskrivelse

Ekstramaterialer

Fakta

Projekter og rapporter på tekniske uddannelser er en håndbog til dig, der er studerende på en teknisk uddannelse.

Bogen bygger på princippet om, at teknikere designer løsninger. For eksempel designer maskiningeniører maskiner, bygningsingeniører bygninger, produktionsingeniører produktionssystemer, og IT-ingeniører softwareprogrammer.

 

Bogen handler om:

  • Problemformuleringer i tekniske projekter
  • Metode og praktiske planlægning af projektet
  • Dataindsamling og analysearbejde
  • Design af løsning og økonomisk evaluering
  • Test og implementering af løsning
  • Teamwork, samarbejde i gruppen og projektvejledning
  • Virksomhedssamarbejde og interessenthåndtering
  • Projektrapportens opbygning, sprog og formidling 
  • Eksamen i et projekt og censors 12-talskriterier
  • Den tekniske kandidatafhandling

 

Bogen kan anvendes på alle tekniske uddannelser, hvor projektarbejde indgår, på både universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler. Bogen er til alle semestre af en uddannelse og til både større gruppeprojekter som afgangsprojekter med en eller to personer. 

 

Samuel Brüning Larsen er civilingeniør, ph.d., har vejledt projekter på alle niveauer på ingeniøruddannelsen, undervist i projektledelse og arbejdet som konsulent hos McKinsey og projektleder i vindmølleindustrien.