Professionsudvikling

Praksisnært, opgavestyret, kollaborativt

Professionsudvikling er et helt nyt praksisnært supervisionsdesign, der er udviklet i et fællesskab mellem forfatteren og flere danske kommuner. Formålet med designet er at skabe et anderledes supervisions- og kvalificeringsformat for alle, der har frivillige eller formelle borgeropgaver i det 21. århundrede – det gælder både de formelt ansatte fagprofessionelle og alle dem fra de private, civile og frivillige organisationer.

Arbejdsprocessen i Professionsudvikling er unik, fordi den bygger på et kollaborativt aktør-aktør læringssamspil og inviterer til fælleslæring mellem alle involverede aktører og borgeren selv. Derigennem styrkes arbejdet med at nå de opsatte mål for at lindre lidelse, mindske symptomer, forbedre den samlede livskvalitet og øge borgerens egne mestringskompetencer.

Bogen beskriver Professionsudviklingens idegrundlag, gennemgår de enkelte elementer i designet og giver konkrete og praktiske bud på, hvordan et professionsudviklingsforløb kan foregå. Den indeholder en komplet arbejdsmanual, manualer til at udvikle læringsmål samt portfolio for læringsprocesserne.

Bogen er skrevet, så den kan anvendes af praktikere og frivillige civile aktører både med og uden professionel faglig baggrund, hvis man ønsker at bruge metoden til at styrke sin læring i det tværfaglige og tværsektorielle fællesskab. Den kan også bruges som led i uddannelsen af studerende på professionsuddannelser såvel som på videregående uddannelser. Professionsudvikling kan anvendes alle steder i velfærdssamfundet i alle de private og civile, frivillige organisationer, i almenområderne og i specialområderne: social- og beskæftigelsesområdet, børne-familieområdet, sundhedsområdet, psykologer og psykoterapeuter, børne-, ungdoms- og voksenpsykiatrien, socialpsykiatrien, i dag- og døgninstitutioner, PPR og i skole- og uddannelsessystemet.

Se videoer og læs om køb af appendix her

Professionsudvikling

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741274638
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
01. april 2019
Sider:
258
Redaktør:
Mette Schilling

ANMELDELSER

Professionsudvikling er både et design, en læringssetting og et læringsformat til opkvalificering, (ud)dannelse og træning af fagprofessionelle med borgerrettede funktioner og opgaver. Bogen er en velskrevet grundbog og praksisbog, der henvender sig til alle med interesse for at skabe meningsfulde læringsfora.

Med sin nyeste bog introducerer Schilling et nutidigt lærings- og udviklingsformat til at socialisere og edukere ikke bare fagprofessionelle, men også de private, frivillige og civile aktører, der anses for relevante omkring et borgerforløb. Professionsudvikling adskiller sig således fra de eksisterende supervisionsformater, eftersom alle involverede parter – på tværs af sektorer, organisationer og afdelinger fra både almensystemet, det private og det civile netværk – inviteres ind i et konkret samarbejde. Dette fusionerede læringsrum er med til at sikre en fælles vidensdeling og kollaborativ praksis, som bl.a. understøtter en helhedsorienteret indsats, der matcher borgerens problemstillinger bedst muligt og samtidig højner indsatsens effektivitet.

Læs hele anmeldelsen

Susanne Ley, cand.psych., Aalborg PPR

Magasinet P

24. juni 2019

Med denne bog kommer Benedicte Schilling med et modigt og visionært nyt bud på, hvordan man kan arbejde i forhold de mest udsatte borgere og i de mest komplicerede borgersager.

I bogen sættes der fokus på, hvordan man kan arbejde på en ny måde i de sager, hvor der ofte er mange professionelle og civile ”hyret” til at yde specifikke indsatser i forhold til borgeren. I bogen beskrives et velkendt scenarie, hvor de forskellige hjælpere i sagen aldrig møder de andre hjælpere, eller endog kender til de andre hjælperes indsatser i familien. Resultatet af dette er, at borgeren står midt i en række af ydelser, der fragmenteret forsøger at afhjælpe den samlede problemstilling uden at tale sammen, og hvor borgeren kan opleve at modtage modstriden råd, og bliver trukket i to eller flere uforenelige retninger på en gang og blive utryg og opgivende.

Med udgangspunkt i denne problematik har Benedicte Schilling sammen med andre praktikere sat sig for at udfordre de etablerede måder at foretage supervision og læring for medarbejderne, for bedre at udvikle praksisnære evner i det samlede hjælpernetværk der er rundt om en borger/familie. Dette har ført til udvikling af et nyt koncept, som Benedicte Schilling kalder for professionsudvikling, som kan supplere traditionel supervision. (...)

Jeg finder bogen yderst berigende i forhold til at kaste et anderledes blik på, hvordan vi hjælper nogle af de mest udsatte borgeren i vores samfund. Professionsudvikling er et meget relevant bud på, hvordan vi kan arbejde anderledes til borgernes fordel.

Bogens store styrkesider er dens grundighed, dens pædagogiske opbygning og selve det mod, der lægger bag at begynde at kigge på opgaveløsning på en radikal anderledes måde, end hjælpersystemet traditionelt er opbygget til at gøre i samfundet p.t. Derfor er denne bog relevant læsning for alle dem, der arbejder med at hjælpe borgere, hvor der er flere hjælpesystemer aktive på sammen tid.

Læs hele anmeldelsen her

Steffen Meinhardt, sektionspsykolog, Familie – og ungekontakten, Silkeborg Kommune

Magasinet P - psykologernes fagmagasin

16. december 2019

Benedicte Schilling har skrevet en særdeles brugbar bog for især professionsudøvere på børne- og familieområdet. Men også andre vil kunne have glæde af bogen - måske især social- og beskæftigelsesområet, sundhedsområet og dag- og døgninstitutionsområdet samt Pædagogisk-Psykologisk-Rådgivning (PPR). Den vil endvidere formodentlig kunne indgå som led i uddannelse (og efteruddannelse) af studerende på flere professionsuddannelser. (...) Jeg kan varmt anbefale bogen, der med formulering af en grundig arbejdsmanual med invitation til at designe sin egen professionsudvikling, kan ses som en nyttig håndsrækning til især alle, der arbejder i og med socialforvaltninger. Bogen vil endvidere kunne være inspirerende for alle andre professionsudøvere, der er optaget af samarbejde på tværs.

Ole Løw

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, Nr. 4, 2019

07. januar 2020