Professionsudvikling

Praksisnært, opgavestyret, kollaborativt

Professionsudvikling er et helt nyt praksisnært supervisionsdesign, der er udviklet i et fællesskab mellem forfatteren og flere danske kommuner. Formålet med designet er at skabe et anderledes supervisions- og kvalificeringsformat for alle, der har frivillige eller formelle borgeropgaver i det 21. århundrede – det gælder både de formelt ansatte fagprofessionelle og alle dem fra de private, civile og frivillige organisationer.

Arbejdsprocessen i Professionsudvikling er unik, fordi den bygger på et kollaborativt aktør-aktør læringssamspil og inviterer til fælleslæring mellem alle involverede aktører og borgeren selv. Derigennem styrkes arbejdet med at nå de opsatte mål for at lindre lidelse, mindske symptomer, forbedre den samlede livskvalitet og øge borgerens egne mestringskompetencer.

Bogen beskriver Professionsudviklingens idegrundlag, gennemgår de enkelte elementer i designet og giver konkrete og praktiske bud på, hvordan et professionsudviklingsforløb kan foregå. Den indeholder en komplet arbejdsmanual, manualer til at udvikle læringsmål samt portfolio for læringsprocesserne.

Bogen er skrevet, så den kan anvendes af praktikere og frivillige civile aktører både med og uden professionel faglig baggrund, hvis man ønsker at bruge metoden til at styrke sin læring i det tværfaglige og tværsektorielle fællesskab. Den kan også bruges som led i uddannelsen af studerende på professionsuddannelser såvel som på videregående uddannelser. Professionsudvikling kan anvendes alle steder i velfærdssamfundet i alle de private og civile, frivillige organisationer, i almenområderne og i specialområderne: social- og beskæftigelsesområdet, børne-familieområdet, sundhedsområdet, psykologer og psykoterapeuter, børne-, ungdoms- og voksenpsykiatrien, socialpsykiatrien, i dag- og døgninstitutioner, PPR og i skole- og uddannelsessystemet.

Se videoer og læs om køb af appendix her

Professionsudvikling

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741274638
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
01. april 2019
Sider:
258
Redaktør:
Agnes Ringer

ANMELDELSER

Professionsudvikling er både et design, en læringssetting og et læringsformat til opkvalificering, (ud)dannelse og træning af fagprofessionelle med borgerrettede funktioner og opgaver. Bogen er en velskrevet grundbog og praksisbog, der henvender sig til alle med interesse for at skabe meningsfulde læringsfora.

Med sin nyeste bog introducerer Schilling et nutidigt lærings- og udviklingsformat til at socialisere og edukere ikke bare fagprofessionelle, men også de private, frivillige og civile aktører, der anses for relevante omkring et borgerforløb. Professionsudvikling adskiller sig således fra de eksisterende supervisionsformater, eftersom alle involverede parter – på tværs af sektorer, organisationer og afdelinger fra både almensystemet, det private og det civile netværk – inviteres ind i et konkret samarbejde. Dette fusionerede læringsrum er med til at sikre en fælles vidensdeling og kollaborativ praksis, som bl.a. understøtter en helhedsorienteret indsats, der matcher borgerens problemstillinger bedst muligt og samtidig højner indsatsens effektivitet.

Læs hele anmeldelsen

Susanne Ley, cand.psych., Aalborg PPR

Magasinet P

24. juni 2019