Perspektiver på udsathed

Udsathed er et kernebegreb i socialt arbejde. Når man som fagperson bevæger sig ”ude i virkeligheden”, bliver det hurtigt klart, at udsathed er et sammensat fænomen. Det giver som regel ikke mening at tale om eksempelvis hjemløshed uden også at tale om misbrug af rusmidler, psykisk sårbarhed osv. Samtidig bliver det klart, at udsathed også afhænger af øjnene, der ser, og at forskere, praktikere og borgere har hver deres perspektiv.

Perspektiver på udsathed giver borger-, praksis- og forskningsperspektiver på forståelsen af fem sociale problemer: hjemløshed, misbrug af rusmidler, psykisk sårbarhed, kriminalitet og prostitution. Problemerne belyses ud fra forskellige perspektiver med henblik på at besvare en række centrale spørgsmål:

  • Hvordan beskrives og forstås det sociale problem?
  • Hvilke indsatser peges der på og med hvilke begrundelser?
  • Hvordan opleves indsatserne, og hvilken viden er der om, hvordan de virker?
  • Hvilke forandringsperspektiver kan der peges på?

Redigeret af Hanne Ramsbøl, koordinator i socialpsykiatrien i Skanderborg Kommune, og Steen Juul Hansen, VIA University College.

Perspektiver på udsathed

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741266633
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
02. november 2017
Sider:
379
Redaktør:
Kamma Lund Jensen