Personlighedspsykologi

Personlighedspsykologi

En grundbog om personlighed og subjektivitet

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Personlighedspsykologi er en af psykologiens hoveddiscipliner. Teorier om personlighed, identitet, subjekt og selv er vigtige inden for næsten alle human- og samfundsvidenskaber.

Denne bog er den første samlede introduktion til klassiske og nyere teorier inden for personlighedspsykologi. Bogen er opdelt i fem dele:

  • Adfærd, træk og kognition

  • Fænomenologi, humanisme og eksistentialisme

  • Psykoanalyse

  • Sociokulturelle teorier 

  • Nyere tendenser i personlighedspsykologi

Personlighedspsykologi henvender sig til psykologistuderende og alle, som interesserer sig for psykologi og personlighed. Den er baseret på den nyeste internationale forskning og teoriudvikling.

Bogen er redigeret af:

Simo Køppe, professor MSO, dr.med., ph.d. (biologi), mag.art. (psykologi). Underviser i personlighedspsykologi og videnskabsteori ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Jesper Dammeyer, cand.psych.aut., ph.d., b.ed., lektor. Underviser i personlighedspsykologi og pædagogisk psykologi ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet.