Personlighedspsykologi

Personlighedspsykologi

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Personlighedspsykologi er en af psykologiens hoveddiscipliner. Teorier om personlighed, identitet, subjekt og selv er vigtige inden for næsten alle human- og samfundsvidenskaber.

Denne bog er den første samlede introduktion til klassiske og nyere teorier inden for personlighedspsykologi. Bogen er opdelt i fem dele:

  • Adfærd, træk og kognition

  • Fænomenologi, humanisme og eksistentialisme

  • Psykoanalyse

  • Sociokulturelle teorier 

  • Nyere tendenser i personlighedspsykologi

Personlighedspsykologi henvender sig til psykologistuderende og alle, som interesserer sig for psykologi og personlighed. Den er baseret på den nyeste internationale forskning og teoriudvikling.

Bogen er redigeret af:

Simo Køppe, professor MSO, dr.med., ph.d. (biologi), mag.art. (psykologi). Underviser i personlighedspsykologi og videnskabsteori ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Jesper Dammeyer, cand.psych.aut., ph.d., b.ed., lektor. Underviser i personlighedspsykologi og pædagogisk psykologi ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet.