Pædagogisk antropologi - et overblik

Pædagogisk antropologi - et overblik

Beskrivelse

Fakta

Denne bog giver overblik over teorier, metoder og begreber inden for pædagogisk antropologi. Bogen gør dig i stand til at overskue forskelle og ligheder mellem forskellige teorier samt deres anvendelse i praksis. Det sker ved at anskue den pædagogiske antropologi ud fra:

  • Antropologisk viden
  • Feltarbejdsmetoder
  • Pædagogisk-antropologiske felter
  • Pædagogisk-antropologiske temaer
  • Læringsteorier i antropologisk perspektiv
  • Antropologisk dannelse
  • Etik – om adgang og repræsentation.

Pædagogisk antropologi – et overblik henvender sig til studerende ved pædagog- og læreruddannelsen samt ved master- og kandidatuddannelser inden for uddannelsesforskning. Bogen kan også med fordel læses af professionelle inden for de pædagogiske discipliner.

Margit Saltofte er antropolog og lektor, ph.d. ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

FAGFÆLLEBEDØMT: I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d.-niveau er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet.

Samme serie

Ingen produkter