Omsorgssvigt Bind II

Praksis og ansvar

Mange børn udsættes for alvorlig risiko på grund af omsorgspersoners rusmiddelbrug, voldelige samliv, psykiske lidelser eller andre alvorlige psykosociale belastninger. Nogle omsorgspersoner udsætter deres barn for psykiske og/eller fysiske overgreb og forsømmer det i en så alvorlig grad, at barnets fysiske og psykiske sundhed og udvikling bringes i fare.

Denne femte udgave er revideret og opdateret og beskriver et bredt spektrum af tilknytningsteoretisk forankrede værktøjer til terapeutisk og pædagogisk brug. Den beskæftiger sig med praktiske tilgange, som styrker forældrenes omsorgsfunktioner og forældre-barn-relationer, og viser, hvordan børn kan hjælpes på deres egne præmisser. Bogen beskriver også de (be)handlingsforløb og pædagogiske processer, som er nødvendige, hvis det ikke lykkes at gøre hjemmet godt nok for barnet.

Omsorgssvigt II bygger på Omsorgssvigt I og har en systematisk, differentieret tilgang til (be)handling. Den formidler en helhedsorienteret opfattelse, integrerer nyere forskning om omsorgssvigt, tilknytning, traumeforskning og hjerneforskning, og bygger bro mellem forskellige teorier og professioner.

Omsorgssvigt I og Omsorgssvigt II henvender sig til uddannelser og professioner inden for social- og sundhedsområdet. Bøgerne giver teoretisk viden som grundlag for tværfagligt samarbejde og behandling og bidrager derved til at forebygge sundhedsproblemer og ødelagte liv.

Kari Killén er uddannet socionom og er videreuddannet inden for børne- og ungdomspsykiatrisk behandling i USA og England. Hun underviser, superviserer og rådgiver både i Norge, Danmark og internationalt. Hun har klinisk erfaring fra arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien, familierådgivning og voksenpsykiatri og har været sagkyndig i børnesager.

Omsorgssvigt Bind II

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741275734
Udgave:
5
Udgivelsesdato:
04. maj 2020
Sider:
389
Redaktør:
Agnes Ringer

ANMELDELSER

Alle professionelle, som arbejder med familier og børn, har i løbet af deres uddannelse haft Kari Killén og hendes bøger om omsorgssvigt på deres pensumliste. Første udgave udkom for 25 år siden, en tung mursten, som fyldte godt i både reolen og tasken. De seneste udgaver er udkommet i to bind, hvor ' Omsorgssvigt I' indeholder det teoretiske grundlag for forståelse af omsorgssvigt og implikationer af omsorgssvigt, og ' Omsorgssvigt II' indeholder de behandlings-og interventionsmetoder, som hviler på det teoretiske grundlag beskrevet i bind 1.

5. udgave af bind 1 og 2 er udkommet i henholdsvis 2017 og i 2020.

Det er de færreste fagbøger, der står distancen i 25 år. Omsorgssvigt holder. Min nyuddannede kollega havde den på litteraturlisten i sin afsluttende opgave.

Hanne Lindhardt, MSA, sundhedsplejerske.

Sygeplejersken

18. januar 2021