Fås som

i-bog

Pris pr. stk.

400,00 kr.

320,00 kr. ekskl. moms

Enkeltbrugerlicens

Du skal være logget ind for at købe dette produkt

Omsorgssvigt Bind 1 (i-bog)

Et sundhedsproblem og et tværfagligt ansvar

Mange børn udsættes for alvorlig risiko på grund af stofmisbrug, vold i familien og alvorlige psykiske lidelser hos deres forældre. Nogle omsorgspersoner udsætter deres barn for psykiske, fysiske og/eller seksuelle overgreb eller vanrøgter det i så alvorlig grad, at dets fysiske og psykiske sundhed og udvikling er i alvorlig fare.

Denne femte udgave af Omsorgssvigt 1 formidler en helhedsorienteret differentieret tilgang til forståelse af børn og familier i omsorgssvigt- og overgrebssituationer og integrerer nyere forskning om omsorgssvigt og tilknytning med traume- og hjerneforskning.

Bogen gør rede for det teoretiske grundlag, kontaktetablering, undersøgelse, netværksarbejde og tværfagligt samarbejde. Den dokumenterer, at omsorgssvigt og overgreb er et alvorligt sundhedsproblem med livslange konsekvenser. Bogen henvender sig til de forskellige uddannelser og professioner inden for social- og sundhedssektoren og det pædagogiske område. Den giver teoretisk viden som grundlag for tværfagligt samarbejde og behandling og bidrager derved til forebyggelse af sundhedsproblemer og ødelagte liv.

Kari Killén er uddannet socionom og er videreuddannet inden for børne- og ungdomspsykiatrisk behandling i USA og England. Hun underviser, superviserer og rådgiver både i Norge, Danmark og internationalt. Hun har klinisk erfaring fra arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien, familierådgivning og voksenpsykiatri og har været sagkyndig i børnesager.

Omsorgssvigt Bind 1 (i-bog)

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741268255
Udgave:
5
Udgivelsesdato:
03. februar 2017
Sider:
494
Redaktør:
Agnes Ringer

ANMELDELSER

"Eftersom bogen anlægger et helhedsorienteret perspektiv på omsorgssvigt og kommer vidt omkring henvender den sig ikke til én særlig faggruppe men snarere til en bred skare af fagpersoner, der beskæftiger sig inden for social- og sundhedssektoren eller det pædagogisk-psykologiske arbejdsfelt. Vigtigheden af et sundt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde fremhæves.

For mig at se rummer bogen den styrke, at den kommer bredt omkring begrebet omsorgssvigt og retter fokus mod både barnet og forældrene. Der er mange gode principper for både arbejdet med børn og forældre i såvel bekymrings- som i undersøgelsesfasen. Killén underbygger sine teoretiske anskuelser med mange praktiske eksempler gennem hele bogen, hvilket gør læsningen mere spændende og levende. Selvom bogen er lang, er den formuleret i et letlæseligt sprog og er ikke særligt teoretisk tung at læse. Undervejs i bogen stiller Killén endvidere mange relevante spørgsmål, der kan anvendes som refleksion og inspiration i alle faser af undersøgelsesforløbet, og fremhæver nogle af de forhold, der er væsentlige at forholde sig til, når både barnets situation og forældrenes evne og muligheder for videreudvikling skal vurderes."

Læs hele anmeldelsen her.

 

Louise Majland Jensen, psykolog ved PPR

P - Psykologernes Fagmagasin

18. marts 2011