Fås som

Omsorgssvigt Bind 1 (i-bog)

Et sundhedsproblem og et tværfagligt ansvar

Erkendelse af omsorgssvigt og børnemishandling stiller os over for store personlige og faglige udfordringer. Det er stadig et spørgsmål om, hvilke øjne der ser, og om det ansvar vi er villige til at påtage os.

Omsorgssvigt er en grundbog for medarbejdere i socialforvaltningerne og i sundhedsplejen, småbørnspædagoger, lærere, læger, psykologer og psykiatere – alle, som i deres daglige arbejde møder børn, der er udsat for vanrøgt, psykiske, fysiske og/eller seksuelle overgreb.

Det helhedssyn som Omsorgssvigt er udtryk for, er i de forløbne år blevet yderligere bekræftet af forskere og praktikere. Denne 4. udgave er udtryk for et ønske om at integrere teori om omsorgssvigt, tilknytningsteori og hjerneforskning og bygger på Kari Killéns nære samarbejde med praksisfeltet, i forbindelse med forskning, supervision, konsultation og nu også metodeudvikling med henblik på arbejdet med alvorligt psykosocialt belastede familier.

4. udgave af Omsorgssvigt falder i to dele: Omsorgssvigt I, der omhandler forståelsesgrundlaget, og Omsorgssvigt II, der vil dreje sig om (be)handling.

Kari Killén er socionom, dr. Phil og forsker emeritus ved NOVA (Norsk institut for forskning og aldring). Hun har i mange år undervist sundheds- og socialarbejdere i Norden og internationalt. Hun har arbejdet i børne- og voksenpsykiatrien, og har desuden skrevet en lang række lærebøger. I 1988 fik hun en doktorgrad for afhandlingen Omsorgssvikt og barnemishandling.

Dette er en i-bog, en digital udgave af den trykte bog, suppleret med digitale værktøjer som fx oplæsning, søge- og notefunktion. I-bogen kan læses på computer, tablet og smartphone overalt, hvor der er internetadgang.

Omsorgssvigt Bind 1 (i-bog)

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741268255
Udgave:
5
Udgivelsesdato:
03. februar 2017
Sider:
494
Redaktør:
Mette Schilling

ANMELDELSER

"Eftersom bogen anlægger et helhedsorienteret perspektiv på omsorgssvigt og kommer vidt omkring henvender den sig ikke til én særlig faggruppe men snarere til en bred skare af fagpersoner, der beskæftiger sig inden for social- og sundhedssektoren eller det pædagogisk-psykologiske arbejdsfelt. Vigtigheden af et sundt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde fremhæves.

For mig at se rummer bogen den styrke, at den kommer bredt omkring begrebet omsorgssvigt og retter fokus mod både barnet og forældrene. Der er mange gode principper for både arbejdet med børn og forældre i såvel bekymrings- som i undersøgelsesfasen. Killén underbygger sine teoretiske anskuelser med mange praktiske eksempler gennem hele bogen, hvilket gør læsningen mere spændende og levende. Selvom bogen er lang, er den formuleret i et letlæseligt sprog og er ikke særligt teoretisk tung at læse. Undervejs i bogen stiller Killén endvidere mange relevante spørgsmål, der kan anvendes som refleksion og inspiration i alle faser af undersøgelsesforløbet, og fremhæver nogle af de forhold, der er væsentlige at forholde sig til, når både barnets situation og forældrenes evne og muligheder for videreudvikling skal vurderes."

Læs hele anmeldelsen her.

 

Louise Majland Jensen, psykolog ved PPR

P - Psykologernes Fagmagasin

18. marts 2011