Notat om den nye økologiske klasse

Notat om den nye økologiske klasse

Beskrivelse

Fakta

Kan økologi organisere vores politik i stedet for blot at være (endnu) en politisk bevægelse blandt mange? Kan økologi stræbe efter at definere den politiske horisont, som i andre perioder liberalisme, derefter socialisme, neoliberalisme har gjort? Kan vi lære af socialhistorien og af hvordan nye politiske bevægelser opstår og få redskaber til at starte økologisk politisk handling?

I denne korte tekst, bestående af 76 diskussionspunkter, argumenterer den verdenskendte franske tænker, Bruno Latour, og den danske sociolog, Nikolaj Schultz for, at hvis den økologiske bevægelse skal opnå ideologisk sammenhæng og autonomi, skal den tilbyde en politisk fortælling, der anerkender, favner og effektivt repræsenterer sit projekt i forhold til sociale konflikter. Politisk økologi må dermed acceptere, at den også medfører splittelse. Den skal give en overbevisende kartografi over de konflikter, den genererer, og på baggrund heraf skal den definere en fælles horisont for kollektiv handling. For at repræsentere og beskrive disse konflikter foreslår Latour og Schultz at den gamle forestilling om 'klasse' og 'klassekamp' genbruges, omend tilført en ny betydning i tråd med de økologiske bekymringer i vores nye klimaregime.

Ved at fremhæve fordelene ved en ny økologisk klasse, samlet af dens kollektive interesser i at bekæmpe produktionens logik og dermed sikre vores planets betingelser for beboelighed, spørger de: hvordan kan en stolt og bevidst økologisk klasse opstå og effektivt handle med henblik på at forme vores kollektive fremtid?

Bogen har vakt stor debat i Frankrig og forfatterne har skabt forsider på de franske aviser bl.a. Le Monde og Libération og lå top 10 på alle bestsellerlister, da den udkom i Frankrig i begyndelsen af 2022. Nu udkommer bogen endeligt på dansk.