Notat om den nye økologiske klasse

Notat om den nye økologiske klasse

Hvordan man skaber en selvbevidst og stolt økologisk klasse

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Under hvilke betingelser kan økologien, frem for blot at udgøre en række bevægelser blandt andre, organisere det politiske omkring sig? Kan den gøre sig forhåbninger om at definere den politiske horisont på samme måde, som det tidligere blev gjort af liberalismen, dernæst socialismerne, neoliberalismen og endelig, for nylig, de illiberale eller neofascistiske partier, hvis indflydelse stadig synes at vokse? Kan økologien lære af socialhistorien, hvordan nye politiske bevægelser opstår, og hvordan kampen om ideerne kan vindes, længe inden fremskridt kan manifesteres i partier og valghandlinger?

I denne korte tekst, bestående af 76 diskussionspunkter, argumenterer den verdenskendte franske tænker, Bruno Latour, og den danske sociolog, Nikolaj Schultz for, at hvis den økologiske bevægelse skal opnå ideologisk sammenhæng og autonomi, skal den tilbyde en politisk fortælling, der anerkender, favner og effektivt repræsenterer sit projekt i forhold til sociale konflikter. Politisk økologi må dermed acceptere, at den også medfører splittelse. Den skal give en overbevisende kortlægning over de konflikter, den genererer, og på baggrund heraf skal den definere en fælles horisont for kollektiv handling. For at repræsentere og beskrive disse konflikter foreslår Latour og Schultz at den gamle forestilling om 'klasse' og 'klassekamp' genbruges, omend tilført en ny betydning i tråd med de økologiske bekymringer i vores nye klimaregime.

Ved at fremhæve fordelene ved en ny økologisk klasse samlet af dens kollektive interesser i at bekæmpe produktionens logik og dermed sikre vores planets betingelser for beboelighed, spørger de: hvordan kan en stolt og bevidst økologisk klasse opstå og effektivt handle med henblik på at forme vores kollektive fremtid?

Bogen har vakt stor debat i Frankrig og forfatterne har skabt forsider på de franske aviser bl.a. Le Monde og Libération og lå top 10 på alle bestsellerlister, da den udkom i Frankrig i begyndelsen af 2022. Nu udkommer bogen endeligt på dansk.

 

Anmeldere skrev begejstret ved bogens udgivelse i Frankrig:

"Visionær økologi (...) Bruno Latour og Nikolaj Schultz giver økologien en politisk horisont i en bog, der er både syntetisk og inspirerende (...)"  La Croix

"(...) En skarpsindig, foruroligende tekst"  Télérama 

"(...) "Notat om en ny økologisk klasse" (...) kunne inspirere en hel generation (...)" - La Vie

"(...) et stimulerende essay, der er lige så kortfattet som klarsynet, til at gentænke den moderne økologi. (...)" - Blast

"(...) interessant, og fortjener at blive diskuteret bredt (...)" - L'anticapitaliste

"(....)..Økologer i alle lande, mobiliser jer" (...) - Nonfiction

"(...) et stimulerende nyt værk (...) af opkvikkende og udfordrende 'kampprosa', der er designet til at opruste ånder af god vilje og lade nye affekter opstå (...)" - L'AND

"(...) Bedre end Marx (...)" - L'AntiÉditiorial 

- (...) En bog, der skal cirkuleres og læses hurtigst muligt (...)".COMBAT