Neuropædagogik

Neuropædagogik

Hjerne, liv og læring

Beskrivelse

ANMELDELSER

Ekstramaterialer

Fakta

En grundbog, der giver svar, viden, inspiration og neuropædagogiske værktøjer til, hvordan mennesker med medfødte eller erhvervede skader og funktionsnedsættelser i hjernen kan vinde eller genvinde livsmuligheder, psykisk robusthed, håb og handlekraft – og hvordan den professionelle kan understøtte denne læreproces. Bogen er særligt til faggrupper, der arbejder med børn, unge, voksne og ældre med såvel mindre som større funktionsnedsættelser i hjernen samt til alle med interesse for neuropædagogik.

Bogens første del introducerer en grundlæggende forståelsesramme for neuropædagogik set i et historisk og helhedsorienteret perspektiv.

Anden del præsenterer »det neuropædagogiske kompas«, der samler et vidensgrundlag fra forskellige fagområder med det sigte at fremme læreprocesser i hverdagslivet. Kompasset er samtidig en model, der kan hjælpe den professionelle til at bevare overblikket i den neuropædagogiske intervention.

Tredje del omhandler neuropædagogik i praksis. Eksempler og cases illustrerer neuropædagogiske retningslinjer, og kapitlerne beskriver den vigtige betydning af krop, sansemotorik og musik i relation til neuropædagogik.

Peter Thybo er uddannet fysioterapeut, master i læreprocesser med speciale i kultur og læring, specialistgodkendt af Danske Fysioterapeuter inden for sundhedsfremme og forebyggelse og har diplomeksamen i almen pædagogik. Han har siden 2007 været sundhedsinnovator i en kommunal sundhedsstab og har mange års praksiserfaring i arbejdet med mennesker med vidt forskellige funktionsniveauer. Peter Thybo har skrevet talrige fagartikler og lærebøger og er en flittig brugt foredragsholder i indland og udland. www.peterthybo.dk