Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1, 2 og 3 (i-bog)

Trilogien, Neuroaffektiv udviklingspsykologi, handler om, hvordan børn udvikler deres følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale potentiale. Børn fødes med et enormt udviklingspotentiale, og for at kunne realisere dette potentiale har de brug for stimulation.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1,2 og 3 følger en progressiv beskrivelse af de samme fem menneskeskæbner, fra de bliver født, til de når ind i voksenalderen, men bøgerne kan også læses enkeltvis.

På bøgernes hjemmeside ligger videoklip, der illustrerer centrale psykologiske begreber: Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1Neuroaffektiv udviklingspsykologi 2 og Neuroaffektiv udviklingspsykologi 3.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1, Makro- og mikroregulering beskriver de små usynlige samspilsprocesser, hvor forældre og spædbarn sekund for sekund synkroniserer sig med hinanden. Forbindelsen mellem på den ene side barnets medfødte forudsætninger og temperament og på den anden side makro- og mikroreguleringsprocesserne danner allerede inden 1-årsalderen det tilknytningsmønster, der bliver bestemmende for dets senere udvikling.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi 2, Fra tilknytning til mentalisering fokuserer på barnets dannelse af tilknytningsmønster, som er grundlagt gennem makro- og mikroreguleringsprocesserne. Barnet konstruerer indre billeder af sig selv gennem hverdagens interaktioner. Disse indre billeder eller repræsentationer har stor betydning for, hvordan det indgår i sociale relationer senere i livet og skaber fundamentet for senere at kunne udvikle mentaliseringsevne.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi 3, De neuroaffektive kompasser beskriver et navigationsredskab til støtte for menneskets personlighedsmodning, uanset alder, og behandler de udfordringer, barnet stilles over for i løbet af hjernens modning - så det udvikler sig fra at være en sansende til en følende og til sidst til en mentaliserende person. Bogen har fokus på, hvordan unge kan drage fordel af støtte til udvikling af psykiske selvreguleringskompetencer, forudsat de mødes i deres nærmeste emotionelle udviklingszone. Kompasserne giver et overblik over, hvordan udviklingen ideelt set bør foregå, men illustrerer også, hvor let børn kan slås ud af kurs på deres udviklingsvej.

Susan Hart er psykolog, specialist og supervisor i børnepsykologi og i psykoterapi. Med baggrund i familiebehandling og børnepsykiatri arbejder Susan som selvstændig psykolog. I sin omfattende kursus- og foredragsvirksomhed formidler og udvikler hun den neuroaffektive tænkning med afsæt i den nyere hjerneforskning.
 

Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1, 2 og 3 (i-bog)

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741280080
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
04. maj 2016
Sider:
550
Redaktør:
Mette Schilling

ANMELDELSER

"Et "must have" for dig, som gerne vil vide, hvordan hjernens funktion har betydning for de børn, som du arbejder med. En uundværlige grundbog i den pædagogiske praksis."

Cindie Christoffersen
JAGOO09. august 2016

"Neuroaffektiv udviklingspsykologi er udkommet i et lille, lækkert bokssæt, som fanger øjet. Hver bog har sin pangfarve. Indpakningen giver lethed til de ellers lidt tunge titler. Lethed er også betegnelsen for den måde, det er lykkedes Susan Hart at formidle sit stof på."

Hanne Lindhardt

Sygeplejersken

27. februar 2017

"Hart skriver om menneskeligt samspil. For at forstå noget så komplekst er hun nødt til at trække på teorier fra mange videnskabsgrene og koble dem. Måske der er en parallel til samspil også på teoriplanet – for at få bl.a. neurofysiologi, udviklingspsykologi og traumeteori til at spille sammen. Ikke så lidt ambitiøst!"

Hanne Mette Ochsner Ridder

kulturkapellet.dk

28. februar 2017