Når de syge skal arbejde

Førhen hørte sygdom ind under privatlivets fred. Det var udelukkende et spørgsmål mellem læge og patient at afgøre, hvordan sygdom skulle behandles og helbredes. Med ændringen af sygedagpengeloven i 2010 er det blevet et krav, at modtagere af sygedagpenge skal aktiveres, og i dag er arbejde og sygdom ikke længere modsætninger.

Fokus i denne bog er at belyse, hvordan sygemeldte borgere oplever stramningerne i aktiveringskursen og mødet med jobcentrene. Gennem interviews og beskrivelser viser forfatteren, hvordan stramningerne på sygedagpengeområdet har placeret denne gruppe i et krydsfelt mellem sygdom og samfund.

Bogen giver et overblik over den social- og arbejdsmarkedspolitik, der er blevet ført i Danmark siden 1970’erne, og moderniseringen af den offentlige sektor. De lovgivningsmæssige ændringer på sygedagpengeområdet samt forhold omkring retsikkerhed og statsrefusion behandles desuden i to kapitler skrevet af socialrådgiver og cand.scient.soc. Michelle Ankjær Lindegaard.

Når de syge skal arbejde henvender sig til studerende på socialrådgiveruddannelsen og praktikere inden for det beskæftigelsesrettede sociale arbejde samt politisk-administrative beslutningstagere.  

Tina Bømler er lektor ved Aalborg Universitet, hvor hun underviser på socialrådgiveruddannelsen.

Når de syge skal arbejde

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741274027
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
09. januar 2019
Sider:
160
Redaktør:
Kamma Lund Jensen

ANMELDELSER

(...) Bogen vil især være velvalgt til undervisning på socialrådgiver- og administrationsuddannelserne. Ud over at give et tydeligt billede af interviewpersonernes møde med jobcentret, så giver den et kort overblik over udviklingen fra welfare til workfare i Danmark siden 1970'erne. (...) Hvad der yderlig gør bogen velvalgt til brug i undervisning er, at den udfordrer professionens udtrykte selvforståelse om at være reflekterende. Oprindelig var sigtet med bogens undersøgelse nemlig et helt andet: At undersøge sagsbehandlernes etiske og faglige udfordringer ved at skulle kontakte sygemeldte borgere og stille krav om aktivering. Imidlertid tog undersøgelsen en uventet drejning. Selvom de etiske dilemmaer var til stede, fyldte de i praksis ikke meget hos den enkelte sagsbehandler. Det førte til et sporskifte i undersøgeslen, hvorefter fokus blev sygemeldte borgeres erfaringer med jobcentrene.

Peter Bundesen

Social Kritik nr. 159

19. november 2019