Fås som

Bog

Pris pr. stk.

210,00 kr.

168,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

210,00 kr.

168,00 kr. ekskl. moms

Mentaliseringsbaseret terapi

Manual og vurderingsskala

Mentaliseringsbaseret terapi (MBT) er en videnskabeligt dokumenteret behandlingsform for borderline- eller emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse, og den anbefales af de britiske sundhedsmyndigheder. Der er i dag stor international opmærksomhed om MBT, og behandlingsformen afprøves på stadig nye lidelser, for eksempel personlighedsforstyrrelser generelt, spiseforstyrrelser, lidelser forbundet med brug af rusmidler, depressive tilstande, angsttilstande m.m. Denne manual omhandler individuel terapi.

Bogen redegør for mentalisering som et flerdimensionalt begreb. Principperne for MBT gennemgås. Det diskuteres, hvilke krav der bør stilles til psykoterapeutiske vurderingsskalaer. Udviklingen af en MBT-vurderingsskala beskrives. Derefter følger en detaljeret gennemgang af hvert af de 17 elementer i vurderingsskalaen. Bagest i bogen finder man selve vurderingsskalaen samt en skala for vurdering af mentaliseringsevne.

Med denne manual har klinikere og forskere et unikt redskab til: 1) at tilegne sig MBT-holdning og –teknik, 2) at evaluere egen praksis, 3) at bedømme kandidater til supervision, og 4) at evaluere terapitimer i forskningsøjemed.

Sigmund Karterud er professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo, leder forskningsgruppen for personlighedspsykiatri og er afdelingsoverlæge ved Avdeling for personlighedspsykiatri ved Oslo universitetssykehus. Han er forfatter til en række lærebøger.

Anthony Bateman er, sammen med Peter Fonagy, grundlæggeren af MBT. Han er overlæge ved Halliwick Hospital i London og professor ved University College London. Han er klinisk supervisor, forsker og forfatter til forskningsrapporter, der har etableret MBT som en videnskabeligt funderet behandlingsform.

Bogen er oversat fra norsk af Bjørn Nake og har dansk forord af Morten Kjølbye.

Se en anmeldelse af bogen på kulturkapellet.dk

Mentaliseringsbaseret terapi

Fås som

  • Bog

Fakta

ISBN:
9788741255118
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
25. august 2011
Sider:
152
Redaktør:
Sophie Ellgaard Soneff

ANMELDELSER

"[...]Selvom indeværende bog kun har et omfang på i alt 152 sider, er bogen en rigtig god indføring i en psykodynamisk terapiform, der terapeutisk kræver megen teknik og finesse, samt til at give et overordnet indblik i tankerne bag teoriens udviklingsmodel. [...] Denne bog kan også tænkes at være mere konkret og retningsgivende for, hvordan man i praksis udfører MBT end tidligere værker har været det. Der gives gode eksempler i bogen på, hvad der forventes af den enkelte terapeut. [...] Bogen udmærker sig ved at give gode, meget konkrete eksempler på teoretiske begreber som psykisk ækvivalens modus, teleologisk modus og forestillingsmodus. Begreber, der kun i begrænset grad er beskrevet så jordnært og eksemplificeret som i dette værk. Videre giver denne korte bog et fantastisk overblik over, hvad der præcist definerer MBT og MBT interventioner fra andre nært beslægtede terapiretninger. Bogen giver med sine 17 beskrivelser af hovedelementer i MBT både terapeuter, supervisorer og forskere en god rød tråd at vurdere og udøve MBT ud fra. Med tidligere værker er det blevet tydeliggjort, hvad der karakteriserede MBT, men med indeværende værk får man stukket konkrete guidelines og vurderingsredskaber i hånden, der dels er yderst anvendelige i den enkelte terapeuts faglige udvikling, men tillige som instrument til vurdering og scoring af kvalitet og efterlevelse, der er særligt vigtige i psykoterapi forskningen. [...]"
www.kulturkapellet.dk08. marts 2012