Anthony Bateman

Anthony Bateman

Anthony W. Bateman, M.A., FRCPsych, er Consultant Psychiatrist in Psychotherapy, Halliwick Unit, St. Ann’s Hospital, Barnet, Enfield, og ved Haringey Mental Health Trust; gæsteprofessor ved University College London og ekstern psykiatrisk konsulent ved The Menninger Department of Psychiatry and Behavioral Sciences på Baylor College of Medicine. I samarbejde med Peter Fonagy har han udviklet mentaliseringsbaseret behandling for borderline-personlighedsforstyrrelse og er i færd med at gennemføre klinisk forskning vedrørende effekten af denne behandling.

Han er ekspertmedlem af en udviklingsgruppe under National Institute for Clinical Excellence (NICE), som udarbejder retningslinjer for behandling af borderline-personlighedsforstyrrelse i Storbritannien. Han har skrevet talrige forskningsartikler og antologikapitler om personlighedsforstyrrelse og brugen af psykoterapi i psykiatrisk praksis. Han er forfatter eller medforfatter af en række bøger.

Hjemmeside: www.ucl.ac.uk/

Personlighed og personlighedsforstyrrelser
12-15 % af befolkningen har en personlighedsforstyrrelse. De sociale og personlige omkostninger er betydelige for personerne selv og for deres omgivelser. Gruppen har høj selvmordsrisiko, forkortet levetid, svære problemer i forhold til uddannelse og arbejdsmarkedet og ender ofte på varige offentlige ydelser. Baggrund for bogen Vores personlighed har stor betydning

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

650,00 kr.

520,00 kr. ekskl. moms

+-
Mentaliseringsbaseret terapi
Mentaliseringsbaseret terapi (MBT) er en videnskabeligt dokumenteret behandlingsform for borderline- eller emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse, og den anbefales af de britiske sundhedsmyndigheder. Der er i dag stor international opmærksomhed om MBT, og behandlingsformen afprøves på stadig nye lidelser, for eksempel personlighedsforstyrrelser generelt, spiseforstyrrelser, lidelser forbundet med brug af rusmidler, depressive

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

210,00 kr.

168,00 kr. ekskl. moms

+-
Mentalisering i klinisk praksis
At mentalisere vil sige at forstå adfærd som udtryk for mentale tilstande som tanker og følelser. Denne bog giver en udførlig redegørelse for begrebet mentalisering og dets anvendelse i klinisk praksis. Forfatterne lægger op til, at mentalisering betragtes som grundlaget for alle psykoterapeutiske handlinger, og ønsker med bogen at styrke fundamentet for psykoterapeutisk praksis. Udv

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

410,00 kr.

328,00 kr. ekskl. moms

+-