Mentalisering i pædagogik og terapi

Denne bog er en indføring i begrebet mentalisering med fokus rettet mod udsatte børn og unge. Bogen viser, hvordan mentalisering kan anvendes i både pædagogik og terapi, og den præsenterer fire temaer, hvor nogle af de klassiske problemstillinger, man oplever i mødet med udsatte børn og unge, bliver beskrevet. Temaerne er:

  • Transgenerationelle traumer
  • Vold
  •  Løgn
  • Overgangen til voksenlivet

I forhold til hvert tema beskriver forfatterne, hvordan man kan arbejde pædagogisk og terapeutisk ud fra en mentaliseringsbaseret tankegang i forhold til disse problemstillinger.

Teorien bliver illustreret med en række casehistorier.

Mentalisering i pædagogik og terapi henvender sig til socialrådgivere, psykologer, pædagoger og familiebehandlere.

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Udgav i 2012 bogen Mentalisering i mødet med udsatte børn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Køhler Skov

er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i klinisk psykologi. Hun arbejder med udsatte unge og voksne og har særlig erfaring med udredning og behandling af traumatiserede flygtninge. Er tilknyttet VISO (Socialministeriets specialenhed for udsatte voksne) som konsulent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentalisering i pædagogik og terapi

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741257204
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
16. januar 2014
Sider:
267
Redaktør:
Kamma Lund Jensen

ANMELDELSER

"Et af de fire temaer, som denne bog behandler, er løgne. Børn, som udsættes for seksuelle overgreb og vold, overlades ofte uden voksenstøtte til at forstå den voldsomme og traumatiske hændelse, de har været udsat for." [...] "Foruden løgne beskæftiger forfatterne sig med tre andre temaer: transgenerationelle traumer, vold og overgangen til voksenlivet. Klangbunden er, som titlen på bogen angiver: mentaliseringsbaseret pædagogik og terapi." [...] "Hvad dette begreb dækker over, vil jeg ikke komme nærmere ind på her, men anbefale at man læser mere om det i denne bog, som har mange tankevækkende og lærerige bud på tilgangen til traumatiserede børn og unge."
Hanne Lindhardt, MSA, sundhedsplejerske i Furesø Kommune.
Sygeplejersken01. august 2014