Mentalisering i pædagogik og terapi

Mentalisering i pædagogik og terapi

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Denne bog er en indføring i begrebet mentalisering med fokus rettet mod udsatte børn og unge. Bogen viser, hvordan mentalisering kan anvendes i både pædagogik og terapi, og den præsenterer fire temaer, hvor nogle af de klassiske problemstillinger, man oplever i mødet med udsatte børn og unge, bliver beskrevet. Temaerne er:

  • Transgenerationelle traumer
  • Vold
  •  Løgn
  • Overgangen til voksenlivet

I forhold til hvert tema beskriver forfatterne, hvordan man kan arbejde pædagogisk og terapeutisk ud fra en mentaliseringsbaseret tankegang i forhold til disse problemstillinger.

Teorien bliver illustreret med en række casehistorier.

Mentalisering i pædagogik og terapi henvender sig til socialrådgivere, psykologer, pædagoger og familiebehandlere.

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Udgav i 2012 bogen Mentalisering i mødet med udsatte børn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Køhler Skov

er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i klinisk psykologi. Hun arbejder med udsatte unge og voksne og har særlig erfaring med udredning og behandling af traumatiserede flygtninge. Er tilknyttet VISO (Socialministeriets specialenhed for udsatte voksne) som konsulent.