Max Weber

Max Weber

- personen og forfatterskabet

Beskrivelse

Fakta

Til rækken af indføringer i sociologiske forfatterskaber på Hans Reitzels Forlag (som bl.a. tæller bøger om Anthony Giddens, Jürgen Habermas og Niklas Luhmann) føjes her en introduktion til den tyske samfundsteoretiker Max Weber (1864-1920) - en hovedskikkelse inden for den moderne sociologi. Bogen er skrevet af den amerikanske professor i sociologi, Randall Collins, som giver et fascinerende billede af Webers sammensatte og psykisk svingende personlighed, hans overvældende intellekt og resultatet af denne kombination som den kommer til udtryk i hans omfattende forfatterskab.

Webers livsværk kan ses som et fortsat forsøg på at besvare spørgsmålet om, hvilke faktorer der lå bag den vestlige verdens udvikling frem mod det moderne kapitalistiske samfund. I forsøget på at finde svaret beskæftigede han sig både med religionssociologiske spørgsmål, med sociologiske metodeproblemer og med mere nutidige politiske forhold. Det er Webers intellektuelle spændvidde kombineret med hans polyhistoriske viden, der gør ham til så imponerende en forsker og så skarpsindig en analytiker af den moderne borger og det moderne samfunds organisationer.

Oversat fra engelsk af Jens Hjort Andersen og Tom Havemann efter Max Weber - a Skeleton Key.