Lærerfaglige begreber

Lærerfaglige begreber er en opslagsbog til læreruddan­nelsen. Bogen beskriver, forklarer og diskuterer begreber og teo­rier fra videnskabsfagene pædagogik, psykologi og didaktik.

Bogens faglige begreber og diskussioner vil gøre læseren klogere på, hvad god undervisning er og bør være – set i lyset af folke­skolens rammer.

Lærerfaglige begreber er studieoriente­ret og kan indgå i udviklingen af en professionsfaglighed.

Bogen henvender sig til lærerstuderende og andre med interesse for undervisning, pædagogik og didaktik.

Lærerfaglige begreber

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741270807
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
17. marts 2020
Sider:
353
Redaktør:
Henrik Juul

ANMELDELSER

Stifinder i en faglig urskov

(...) For de lærerstuderende er der dog hjælp på vej. Sten Larsen har skrevet en opslagsbog, hvor vigtige begreber og teorier forklares. Bogen Lærerfaglige begreber bærer den lovende undertitel Kom i gang og videre med studierne som hermed antyder, at bogen netop er en hjælp for de studerende, så de kan finde rundt i og måske ud af den faglige urskov. (...) Det er en rigtig god stifinderbog, Sten Larsen har skrevet. Han er meget tydelig i sin normative tilgang, og det betyder, at der er mange steder, hvor han lægger op til, at man kan diskutere hans holdninger, snarere end at få svar på et bestemt spørgsmål. At dette ikke altid vil hjælpe en studerende, der måske heller ikke altid vil forstå det mere eller mindre polemiske i fremstillingen, er nok på nogle måder en svaghed. Men det er også en styrke, da bogen i sin fremstilling virker meget mere frisk og veloplagt end den gængse opslagsbog.

Det at diskutere med en bog er heller ikke det værste man kan, når man skal finde vej gennem den faglige urskov som et videregående studie også er.

 

 

Læs hele anmeldelsen her

Ove Christensen, Lektor, Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon.

Kulturkapellet

24. marts 2020