Lærerens undersøgelsesmetoder

Lærerens undersøgelsesmetoder

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Lærerens undersøgelsesmetoder beskriver en række konkrete undersøgelsesmetoder, som læreren og den
lærerstuderende kan have gavn af i sit arbejde eller sine studier: observation, interview, spørgeskemaundersøgelse,
indsamling af allerede eksisterende data, præsentation af data samt udviklingsarbejde i skolen.

2. udgave er udvidet med kapitler om:

  • Videnskabsteori
  • Littertursøgning
  • Analyse af empiri.