Kreditorerne

Beskrivelse

Fakta

Bogen omhandler kreditorernes stilling over for skyldneren og andre kreditorer. I bogen behandles de grundlæggende regler om udlæg, konkurs, rekonstruktion, tvangsauktion og gældssanering.
 
I bogen behandles følgende emner:

  • Udlæg
  • Tvangsauktion
  • Hovedretsvirkninger af konkurs og rekonstruktion
  • Aktiver, der er undtaget fra kreditorerne
  • Rekonstruktion og gældssanering
  • Konkurs- og tvangsakkordordenen
  • Omstødelse
  • Modregning under konkurs- og rekonstruktionsbehandling
  • Gensidigt bebyrdende kontrakter under konkurs- og rekonstruktionsbehandling

Bogen er navnlig skrevet til brug for undervisningen i faget Ting- og Kreditorret på den juridiske bacheloruddannelse ved Københavns Universitet. Bogen er tillige velegnet for jurister og andre, som har behov for en pædagogisk og opdateret fremstilling af de grundlæggende regler i foged- og insolvensretten.

4. udgaven er opdateret, herunder med de omfattende ændringer af konkursloven, som er lavet i 2022, samt med nyeste retspraksis.

 
Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen er professor, dr.jur. og ansat ved Københavns Universitet.

Fås som
I alt

675,00 kr.

540,00 kr. ekskl. moms