Fås som

Kognitiv terapi, stress og traumer

Dette er en praksisnær og grundig indføring i, hvordan man ud fra kognitive metoder kan hjælpe mennesker, der har oplevet traumatiske begivenheder eller længerevarende stress.

I bogens første del gennemgås de centrale diagnoser, hvorefter der gås tættere på begreberne angst, stress og traume og på reaktionernes forløb. Bogens anden del omtaler først nogle overordnede modeller, principper og ledetråde for behandlingsarbejdet, hvorefter eksponering og andre grundlæggende metoder gennemgås. Forfatteren beskriver behandling af såvel enkeltpersoner som grupper. Bogen rummer konkrete teknikker og afsluttes med forslag til en fleksibel model til behandling af PTSD.

 

Bogen er skrevet i en lettilgængelig stil og indeholder mange konkrete teknikker, eksempler og skemaer. Den henvender sig til psykologer, læger, sygeplejersker, socialrådgivere og andre faggrupper, der i deres arbejde møder mennesker, som har oplevet langvarig stress eller traumatiske begivenheder.

 

Thomas Iversen er psykolog og har igennem 25 år været ansat på Psykiatrisk Hospital, Risskov. De seneste 15 år har en væsentlig del af hans arbejde bestået i psykologhjælp til amtsligt ansatte, der har været udsat for vold, trusler, traumer og andre arbejdsmæssige belastninger af kortere eller længere varighed. Siden 1996 har Thomas Iversen deltaget i det Katastrofepsykiatriske Beredskabs ledelsesgruppe.

Kognitiv terapi, stress og traumer

Fås som

  • Bog
  • e-bog (pdf-format)

Samme serie

Fakta

Kognitiv adfærdsterapi med børn, unge og familier

Kognitiv adfærdsterapi med børn, unge og familier

Pris pr. stk.

600,00 kr.

480,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

  • Bog
  • i-bog