Fås som

Bog

Pris pr. stk.

280,00 kr.

224,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

280,00 kr.

224,00 kr. ekskl. moms

Kognitiv terapi, stress og traumer

"Jeg har nu læst [Kognitiv terapi. Stress og traumer] og har kun roser til den! Den er forskningsinformeret på en enkel måde og særdeles velegnet for praktikere."

Esben Hougaard

Dette er en praksisnær og grundig indføring i, hvordan man ud fra kognitive metoder kan hjælpe mennesker, der har oplevet traumatiske begivenheder eller længerevarende stress.

I bogens første del gennemgås de centrale diagnoser, hvorefter der gås tættere på begreberne angst, stress og traume og på reaktionernes forløb. Bogens anden del omtaler først nogle overordnede modeller, principper og ledetråde for behandlingsarbejdet, hvorefter eksponering og andre grundlæggende metoder gennemgås. Forfatteren beskriver behandling af såvel enkeltpersoner som grupper. Bogen rummer konkrete teknikker og afsluttes med forslag til en fleksibel model til behandling af PTSD.

 

Bogen er skrevet i en lettilgængelig stil og indeholder mange konkrete teknikker, eksempler og skemaer. Den henvender sig til psykologer, læger, sygeplejersker, socialrådgivere og andre faggrupper, der i deres arbejde møder mennesker, som har oplevet langvarig stress eller traumatiske begivenheder.

 

Thomas Iversen er psykolog og har igennem 25 år været ansat på Psykiatrisk Hospital, Risskov. De seneste 15 år har en væsentlig del af hans arbejde bestået i psykologhjælp til amtsligt ansatte, der har været udsat for vold, trusler, traumer og andre arbejdsmæssige belastninger af kortere eller længere varighed. Siden 1996 har Thomas Iversen deltaget i det Katastrofepsykiatriske Beredskabs ledelsesgruppe.

En del af serien Kognitiv terapi
Kognitiv terapi, stress og traumer

Fås som

  • Bog
  • e-bog (pdf-format)

Samme serie

Fakta

Ekstramaterialer

Kognitiv terapi. Personlighedsforstyrrelser

Kognitiv terapi. Personlighedsforstyrrelser

Pris pr. stk.

180,00 kr.

144,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

  • Bog
Kognitiv terapi. Spiseforstyrrelser

Kognitiv terapi. Spiseforstyrrelser

Pris pr. stk.

310,00 kr.

248,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

  • Bog
Kognitiv terapi

Kognitiv terapi

Pris pr. stk.

550,00 kr.

440,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

  • Bog
  • i-bog
Kognitiv adfærdsterapeutisk gruppeterapi

Kognitiv adfærdsterapeutisk gruppeterapi

Pris pr. stk.

385,00 kr.

308,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

  • Bog
  • i-bog
Kognitiv adfærdsterapi med børn, unge og familier

Kognitiv adfærdsterapi med børn, unge og familier

Pris pr. stk.

600,00 kr.

480,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

  • Bog
  • i-bog

ANMELDELSER

"Jeg har nu læst [Kognitiv terapi. Stress og traumer] og har kun roser til den! Den er forskningsinformeret på en enkel måde og særdeles velegnet for praktikere."
Esben Hougaard
27. oktober 2021
"Samlet efterlader forfatteren læseren med en følelse af at være "mere påklædt" til teoretiske og praktiske refleksioner i henseende til at kunne handle kompetent og professionelt i arbejdet med mennesker med psykiske belastningsreaktioner [...] En særlig kvalitet ved bogen er den inspirerende vekselvirkning mellem teori og praksis og de gode illustrative cases samt understregningen af en forpligtende nødvendighed: at vi som behandlere/psykologer løbende reflekterer over egen viden, holdning, handling, og over hvordan vi kan udvide vores mulighedsrum i forhold til at yde professionel behandling til mennesker med psykiske belastningsreaktioner og endelig forpligtelsen til fortsat at vurdere og eventuelt integrere ny viden."
Dorthe Jensen
Psykolog Nyt27. oktober 2021