Kan man dømme historien?

Kan man dømme historien?

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

KAN MAN DØMME HISTORIEN UD FRA NUTIDENS MÅLESTOK?
KAN DET BERETTIGES AT FJERNE HISTORISKE MONUMENTER?
BØR STATER UNDSKYLDE FOR FORTIDENS SYNDER?


Denne lille bog stiller spørgsmål til og diskuterer, hvorvidt vi kan dømme vores historie, og hvordan vi bør reagere på
den. Særligt behandler bogen tre spørgsmål. For det første om man kan foretage etiske vurderinger af historiske personer og
handlinger. For det andet om det kan være berettiget at fjerne bestemte historiske monumenter fra gadebilledet. For det
tredje om stater bør give undskyldninger for tidligere tiders ugerninger. Der er derfor tale om aktuelle spørgsmål, som alle
tiltrækker sig særdeles stor opmærksomhed.
Der er ingen tvivl om, at de tre spørgsmål, der er i fokus, er yderst kontroversielle og genstand for voldsom debat. Formålet
med bogen er dog ikke polemisk. Snarere sigter bogen mod at kvalificere argumenter til en opbyggelig diskussion, hvor
Jesper Ryberg guider læseren rundt i argumenternes styrker og svagheder. 

Bogen er skrevet af Jesper Ryberg, professor i etik og retsfilosofi ved Afdelingen for Filosofi og Videnskabsteori, Roskilde
Universitet. Han har bl.a. modtaget EliteForsk-prisen, Carlsbergfondets Forskningspris og Forskningskommunikationsprisen.