Jesper Ryberg

Jesper Ryberg

Kan man dømme historien?
KAN MAN DØMME HISTORIEN UD FRA NUTIDENS MÅLESTOK? KAN DET BERETTIGES AT FJERNE HISTORISKE MONUMENTER? BØR STATER UNDSKYLDE FOR FORTIDENS SYNDER? Denne lille bog stiller spørgsmål til og diskuterer, hvorvidt vi kan dømme vores historie, og hvordan vi bør reagere på den. Særligt behandler bogen tre spørgsmål. For det første om man kan foretage

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Udkommer 26. oktober

Pris pr. stk.

160,00 kr.

128,00 kr. ekskl. moms

Udkommer 26. oktober

Forstå etikken
Etiske problemstillinger er allestedsnærværende i den offentlige debat, hvor spørgsmål om bl.a. kriminalitet, kloning og gensplejsning ofte er på dagsordenen. Men etik er samtidig en forskningsdisciplin, der rækker ud over den almene debat og behandler spørgsmålene mere stringent og systemtisk. Anvendt etik er en forskningsdisciplin i kraftig vækst, og denne bog giver en indføring i de mest centrale dimensioner.

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

210,00 kr.

168,00 kr. ekskl. moms

+-