Fås som

i-bog

Pris pr. stk.

480,00 kr.

384,00 kr. ekskl. moms

Enkeltbrugerlicens

Du skal være logget ind for at købe dette produkt

International skatteret (i-bog)

I et dansk perspektiv

International skatteret er et interessant og mangesidet felt, der kontinuerligt giver anledning til nye problemer, diskussioner og løsninger i krydsfeltet mellem jura, økonomi, politik og forretning. Feltet er yderligere kompliceret af, at den internationale skatteret ikke er repræsenteret ved ét sammenhængende regelsæt. I stedet er der tale om en felt, hvor forskellige landes lovgivning og internationale regler virker i et kompliceret system.

Denne bog giver en detaljeret indføring i den internationale skatteret og er hovedsagelig skrevet til studerende. Bogen gennemgår love og regler på området, herunder de relevante regler i intern dansk ret, dobbeltbeskatningsoverenskomster og EU-skatteret. Herudover behandler bogen aktuelle emner som international skatteplanlægning og værnslovgivning, og det drøftes, hvordan beslutningstagere og virksomheder forholder sig hertil.

Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Katja Dyppel Weber er alle ansat ved Copenhagen Business School og CORIT Advisory P/S.

International skatteret (i-bog)

Fås som

  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788702310191
Udgave:
2
Udgivelsesdato:
28. august 2020
Sider:
448
Redaktør:
Marie Bruvik Heinskou

ANMELDELSER

"Bogen retter sig i første række mod undervisningen i international skatteret på de højere læreanstalter, hvilket tydeliggøres af bogens mange eksempler og figurer.
[…]Opbygningen af bogen, som i det hele taget forekommer vellykket,er hensigtsmæssig og overskuelig
[…]Henset til den internationale skatterets betydelige kompleksitet må bogen anses som en kærkommen håndsrækning til den studerende eller den praktiker, som står over for at skulle sætte sig ind i et særdeles kompliceret retsområde"
Malene Kerzel
UfR Online23. november 2015